Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Arbeta – corona

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om allmänna nationella råd och föreskrifter för alla som bor och vistas i Sverige. Här kan du läsa vad som gäller arbete.

Alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, regioner, kommun och privat. Alla ska anpassa arbetstider så det går att undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen. Detta gäller t.o.m. 30 september 2021 och kan komma att förlängas av Folkhälsomyndigheten.

Hitta direkt