Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Arbeta – corona

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om allmänna nationella råd och föreskrifter för alla som bor och vistas i Sverige. Här kan du läsa vad som gäller arbete.

Alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, regioner, kommun och privat. Gäller i första hand till den 31 maj. Anpassa arbetstider så det går att undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

All verksamhet inom stat, kommuner och regioner som inte är nödvändig hålls fortsatt stängd till och med den 7 mars. Det gäller till exempel badhus, idrottshallar och museer.

Hitta direkt