Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Äta ute – corona

Äta ute på restaurang eller annan servering

Från och med den 1 juli är regleringen av öppettider för serveringsställen borttagen. Då slopades också storleksbegränsningen på sällskap på uteserveringar. Inomhus ökades den maximala storleken på sällskap till åtta personer. Sällskap ska sitta ner och kunna hålla avstånd om minst en meter till nästa sällskap såväl inomhus som utomhus.

Region Gotland ansvarar för tillsyn av gotländska serveringsställen när det gäller hur de uppfyller lagens krav på att minska smittspridning av covid-19. Lagen innebär att alla serveringsställen, inte bara restauranger, får ett stort ansvar för att minska trängsel. Men individen har också ett stort ansvar.

Gästens ansvar

Individen har ett stort eget ansvar för att undvika trängsel. Om du upplever trängsel på ett serveringsställe ska du i första hand kontakta verksamhetsutövaren och be dem se till att trängseln upphör. Du har också ett eget ansvar att välja ett annat serveringsställe vid trängsel.

Du kan anmäla trängsel när det gäller serveringsställen genom att maila till: sbflivsmedel@gotland.se. De anmälningar som kommer in hanteras av våra livsmedelsinspektörer. De kan ligga till grund för vilka verksamheter vi utövar tillsyn på.

Har du synpunkter på hur rekommendationer, riktlinjer och råd under den pågående coronapandemin följs i samband med inrikesresor och sommaraktiviteter, då kan du kontakta länsstyrelsen på Gotland via e-post: gotland@lansstyrelsen.se.

Region Gotlands ansvar

För att kontrollera att den tillfälliga lagen följs kommer Region Gotland att göra kontroller hos verksamheter som berörs. Dessa utförs av regionens livsmedelsinspektörer.

Vid konstaterade brister försöker vi i första hand lösa dem tillsammans i dialog med verksamheten. Detta har fungerat bra hittills. Regionen har möjlighet att fatta beslut om åtgärder om det behövs. Regionen har också rätt att stänga ner verksamheten om det bedöms nödvändigt.

Regionen kan inte kräva att människor flyttar på sig om de står för tätt på ett serveringsställe. Det är istället verksamheternas ansvar att se till att avståndet hålls på det egna serveringsstället.
Om regionens inspektörer gör bedömningen att det är för mycket människor på en restaurang kan de fatta beslut om ett maxantal.
Nej, regionen kan inte avvisa personer från allmän plats. Från och med den 10 januari 2021 gäller den tillfälliga pandemilagen för covid-19 som innebär att exempelvis butiker, gym, badhus och andra sportanläggningar inomhus måste beräkna ett maximalt antal besökare eller kunder som får vistas i lokalen samtidigt och ansvara för att detta efterlevs. Tillsyn av den tillfälliga pandemilagen görs av länsstyrelsen.
Region Gotland kan inte göra något på de ställen där vi inte har laga stöd att påverka. Vi kan kravställa en restaurang att hålla avstånd mellan borden, men vi kan inte kräva att avstånd hålls på exempelvis en matvarubutik, en bensinstation eller en allmän plats. Vi har inte lagstadgade krav på social distansering eller munskydd, även om man har det i många andra länder. Istället uppmanas befolkningen att ta eget ansvar. Från och med 10 januari 2021 gäller den tillfälliga pandemilagen för covid-19 som innebär att exempelvis butiker, gym, badhus och andra sportanläggningar inomhus måste beräkna ett maximalt antal besökare eller kunder som får vistas i lokalen samtidigt och ansvara för att detta efterlevs. Tillsyn av den tillfälliga pandemilagen görs av länsstyrelsen.