Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sociala situationer – corona

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om allmänna nationella råd och föreskrifter för alla som bor och vistas i Sverige. Här kan du läsa vad som gäller för sociala situationer.

Detta gäller för sociala situationer:

  • Undvik trängsel och håll avstånd till andra människor både inomhus och utomhus. 
  • Träffas utomhus och i mindre grupper.
  • Antalet tillåtna deltagare på privata sammankomster, som privata fester, i hyrda lokaler är max 50.
  • Träffa personer i riskgrupp på ett säkert sätt genom att hålla avstånd, och att den som uppvisar minsta symtom avstår från att träffa andra. Äldre och personer som tillhör en riskgrupp löper högre risk att bli allvarligt sjuka av covid-19.

Begravningar

En begravning räknas som en allmän sammankomst och kan ha 50 deltagare exklusive personal. Om deltagarantalet vid allmänna sammankomster på grund av smittspridningen i en region begränsas till färre än 50 deltagare, är det ändå alltid tillåtet att vara 20 deltagare vid en begravning. Under vissa förutsättningar kan man vara fler än 50 deltagare:
 
- Upp till 300 deltagare vid begravning inomhus när lokalen är tillräckligt stor och när det finns anvisade sittplatser.
 

Andra Arrangemang

  • 300 personer tillåts på bio, teater och konsert med anvisad sittplats inomhus. Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled. Varje sällskap får högst uppgå till åtta personer.
  • 600 deltagare stående för arrangemang utomhus. 
 
Om det uppstår trängsel

Du kan anmäla trängsel på serveringsställen genom att maila till: sbflivsmedel@gotland.se

Har du synpunkter på hur rekommendationer, riktlinjer och råd under den pågående coronapandemin följs i samband med inrikesresor och sommaraktiviteter, kan du kontakta länsstyrelsen på Gotland via mail: gotland@lansstyrelsen.se.

Vad kan regionen göra om det uppstår trängsel?

Vid konstaterade brister försöker vi i första hand lösa dem tillsammans i dialog med verksamheten. Vidare har vi möjlighet att fatta beslut om åtgärder, om behovet skulle uppstå. Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen görs av länsstyrelsen.

Vi kan enligt lagen ställa krav på en restaurang att hålla avstånd mellan borden, men vi kan inte kräva att avstånd hålls på exempelvis en matvarubutik, en bensinstation eller en allmän plats.

Vi har inte lagstadgade krav på social distansering eller munskydd, även om man har det i många andra länder. Istället uppmanas befolkningen att ta eget ansvar.

Hitta direkt