Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Råd och rekommendationer

Vaccinera dig mot covid-19 om du rekommenderas det. Läs mer på 1177.se Vaccination mot covid-19: Vilken rekommendation gäller för mig?

På Folkhälsomyndighetens webbplats folkhalsomyndigheten.se hittar du mer information om aktuella rekommendationer. 


Allmänna råd och rekommendationer

Det finns just nu inga allmänna råd och rekommendationer för utom de som rör vaccination. Om du har frågor om när och var du ska söka vård, eller när du ska stanna hemma kan du läsa mer på www.1177.se/Gotland/covid-19

Hitta direkt