Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Råd och restriktioner

Skydda dig och andra från smitta. Vi har alla ett ansvar för att inte sprida smitta, fortsätt att:

  • Hålla avstånd.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion.
  • Stanna hemma vid symtom på covid-19.
  • Använda munskydd i situationer där det inte går att hålla avstånd.
  • Hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Måste jag följa smittskyddsråden även om jag är frisk?

Ja. Alla måste agera efter de råd som myndigheterna gett ut och ta ansvar för att minska smittspridningen.

Varför är det så viktigt att hålla avstånd?

Covid-19 sprids med droppsmitta, det vill säga att någon hostar och nyser ut virus så att någon annan får virus in i sina luftvägar. Genom att hålla avstånd träffas vi inte av dropparna, och då minskar risken att bli smittad.

Munskydd i situationer där det inte går att hålla avstånd

Med uppdaterade kunskapsunderlag har man bedömt att ytterligare skydd kan uppnås genom att lägga till munskydd i situationer där det inte går att hålla avstånd.  På så sätt minskar vi risken för smittspridning. 

Använd munskydd vid besök i vården

Du som är född 2004 eller tidigare och ska besöka vårdcentral eller Visby lasarett uppmanas att ta med eget munskydd och använda det under hela ditt vårdbesök.

Munskydd i kollektivtrafiken

Användning av engångsmunskydd vid resor i kollektivtrafik rekommenderas under tider då det uppstår trängsel, det gäller dig som är född 2004 eller tidigare.

Läs mer om munskydd på Folkhälsomyndighetens hemsida

Så använder du munskydd

Läs mer om hur vi tillsammans kan hjälpas åt med att minska risken för smittspridning

Hitta direkt