Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (8 mars)

Publicerad 2021-03-08 14:33
Dagens rapport visar på 26 nya fall av covid-19 på Gotland sedan fredagens rapportering. Därmed har Gotland hittills totalt 2774 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade.
Texten är korrigerad. Det totala antalet vecka 9 ska vara 68 och ingenting annat.
 
Förra veckan, vecka 9, bekräftades totalt 68 fall. Det är en fördubbling från vecka 8 då 32 fall rapporterades.
 
På Visby lasarett vårdas för närvarande tre patienter med covid-19 i smittsamt skede, varav en patient har behov av IVA-vård. Därtill vårdas tre patienter i behov av eftervård.
 

Vaccineringen

Under vecka 9 genomfördes 1 073 vaccinationer. En större andel, omkring 600, avser vaccination av personal som ingår i fas 2, det vill säga personal som deltar i den direkta vården och omsorgen.
Sammantaget har hittills 11 470 vaccinationer genomförts på Gotland. Totalt har omkring 6 600 individer fått minst en dos covid-vaccin och av dessa är drygt 4 800 färdigvaccinerade.
 
I den statistik som Folkhälsomyndigheten presenterar ser det ut som om Gotland endast har gjort 6 608 vaccinationer. På grund av ett tekniskt fel, blev det fel vid förra veckans överföring från regionens journalsystem till nationella vaccinationsregistret. Det gjorde att en del av de vaccinationer som regionen utfört, inte syns i den nationella statistiken ännu.
 
Läs mer om detta:
 
Övriga länkar:
 
 
 
 

Tänk på det här

Det är nu viktigt att alla hjälps åt. Tillsammans kan vi bromsa smittan. Du har personligt ansvar.
  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus
  • Undvik större sociala sammanhang
  • Tvätta händerna ofta
  • Arbeta hemma om du kan
  • Boka tid för testning om du har symtom som kan härledas till covid-19
  • Vaccinera dig när det blir din tur – skydda dig själv och andra