Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland, 8 mars

Under vecka 9 har 1 073 vaccinationer genomförts. En större andel, omkring 600, avser vaccination av personal som ingår i fas 2, det vill säga personal som deltar i den direkta vården och omsorgen.

Sammantaget har hittills 11 470 vaccinationer genomförts på Gotland. Totalt har omkring 6 600 individer fått minst en dos covid-vaccin och av dessa är drygt 4 800 färdigvaccinerade.

Eftersläpning i rapportering

I den statistik som Folkhälsomyndigheten presenterar ser det ut som om Gotland endast har gjort 6 608 vaccinationer. På grund av ett tekniskt fel, blev det fel vid förra veckans överföring från regionens journalsystem till nationella vaccinationsregistret, vilket gör att 2 135 av de vaccinationer som regionen utfört, inte syns i den nationella statistiken ännu.

Därtill saknas 1 513 registreringar från företagshälsovården, som ansvarat för att vaccinera personal i fas 1. Förhoppningsvis kommer dessa drygt 3 600 vaccinationer med vid nästa uppdatering, vilket sker på torsdag klockan 14.

Resultatet av eftersläpningen i rapporteringen medför att det i nuläget ser ut som om Gotland har genomfört cirka 35 procent färre vaccinationer än vad som är fallet. Det medför också att det ser ut som om Gotland inte har förbrukat de doser som tilldelats, vilket alltså inte är fallet. Vi vaccinerar i den takt vaccinet kommer och förbrukar de doser som levereras.

Statistik om vaccineringen finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Astra Zenecas vaccin till alla över 18 år

Under den gångna veckan meddelade Folkhälsomyndigheten att AstraZenecas vaccin nu rekommenderas även till äldre personer. Detta då studier har påvisat god effekt avseende skydd mot allvarlig sjukdom covid-19. Det gör att Region Gotland nu väljer att pausa vaccination av personal i fas 2 och istället erbjuda vaccin till personer 75 år och äldre. Detta är i linje med Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning som säger att vi i första hand ska skydda äldre, de som löper störst risk att drabbas av allvarlig sjukdom.

Mer information om Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Astra Zenecas vaccin.

De kommande fyra veckorna, vecka 10 till 13, handlar det om 2 400 doser som kommer att ges på den tillfälliga vaccinationsmottagningen i Visby, Ica Maxi Arena, och på våra tillfälliga mottagningar i Klintehamn (före detta vårdcentralen) och Fårösund (skolan). Den som är 75 år eller äldre och vill vaccinera sig ringer 0498-269800 för tidsbokning, oavsett vilken vårdcentral personen tillhör.

Vaccination på vårdcentral för 80+

I övrigt sker vaccinationer på samtliga vårdcentraler under vecka 10 och 11, där personer 80 år och äldre som inte tidigare fått tid för vaccination nu har möjlighet att få sin första dos. Därtill vaccineras också andra som ingår i fas 2: personer som genomgått benmärgs- eller organtransplantation och deras hushållskontakter samt hushållskontakter till personer som går i dialysbehandling. Personer som själva går i dialysbehandling har redan vaccinerats på dialysmottagningen.

Totalt planerar vårdcentralerna tillsammans att göra omkring 2 500 vaccinationer dessa kommande två veckor.

Fortsatt begränsad tillgång till vaccin

Det är fortsatt begränsade volymer vaccin som levereras, vilket gör att vår vaccinationskapacitet är betydligt större än vaccintillgången. I preliminära prognoser från Folkhälsomyndigheten ser det ut som om något större volymer är att vänta från vecka 14, men vi har ännu inga definitiva besked.