Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (5 mars)

Publicerad 2021-03-05 14:50
Dagens rapport visar på 11 nya fall av covid-19 på Gotland. Därmed har Gotland hittills totalt 2748 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade.
På Visby lasarett vårdas en patient med covid-19 i smittsam fas samt tre patienter som har behov av eftervård på grund av covid-19. Ingen patient har i nuläget behov av intensivvård på grund av covid-19.
 
 
 

Tänk på det här

Det är nu viktigt att alla hjälps åt. Tillsammans kan vi bromsa smittan. Du har personligt ansvar.

  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus
  • Undvik större sociala sammanhang
  • Tvätta händerna ofta
  • Arbeta hemma om du kan
  • Boka tid för testning om du har symtom som kan härledas till covid-19
  • Vaccinera dig när det blir din tur – skydda dig själv och andra