Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Två äldre damer fikar i trädgård. Foto: Michael Folmer.

Det här gäller för besök på ett äldreboende

Publicerad 2021-03-05 13:32
Många av dem som bor på Gotlands äldreboenden är nu vaccinerade. Detta underlättar för besök.
– Det öppnar upp för möjligheten att kunna träffa sina anhöriga på ett annat sätt än tidigare och det är mycket välkommet, säger medicinskt ansvarig sjuksköterska på socialförvaltningen, Mårten Åström.
 
Folkhälsomyndigheten kom i förra veckan med uppdaterade rekommendationer kring besök och rekommendationerna är desamma på Gotland. Det är fortfarande viktigt att besökare följer de rekommendationer som gäller och är försiktiga. 
 
– Alla på boendet kanske inte är vaccinerade och precis som i övriga samhället
måste vi fortsätta tänka på att hålla avstånd och tvätta händerna.
 
Får man vara nära nu utan skyddsutrustning?
– När en person som är vaccinerad tar emot besök inne i sin lägenhet finns inga rekommendationer på munskydd eller avstånd. Men på ett äldreboende
finns allmänna utrymmen och där måste man hålla avstånd och inte vistas i onödan, säger Mårten Åström.
 

Det här ska besökare tänka på:

  • Den som bor på ett särskilt boende och är fullt vaccinerad kan ta emot friska anhöriga i sitt eget boende. Med eget boende menas den egna lägenheten på boendet.
  • Besök utomhus är ett bra alternativ.
  • Den som har symtom på covid-19, även milda symtom, ska avstå från besök.
  • Före och vid besöket - tvätta händerna!
  • Följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd i övriga allmänna utrymmen på äldreboendet. Besökarna ska inte heller visats i de allmänna utrymmena mer än nödvändigt.
  • Följa de rekommendationer som besökare får på respektive boende. Det kan handla om att kontakta boendet före besök och att använda munskydd som erbjuds när man går genom allmänna utrymmen.
  • Krav på munskydd gäller fortsatt för personalen hela arbetsdagen.