Kontakt

Har du frågor om ekonomi för förskola och skola, skol-/programpeng, barn- och elevtal m.m, kontakta:
Jimmy Söderström, ekonomichef, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 
Tfn: 0498-26 95 48
E-post: jimmy.soderstrom@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och elevtal i förskolor och skolor

Enligt befolkningsprognos för 2021–2030 beräknas det genomsnittliga födelsetalet på Gotland ligga på drygt 510 under perioden 2022–2024 för att öka under 2025–2030.

Skolprognosen, som baseras på befolkningsprognosen, tar dock inte hänsyn till förändringar som sker genom det fria skolvalet.