Kontakt

Har du frågor om ekonomi för förskola och skola, skol-/programpeng, barn- och elevtal m.m, kontakta:
Jimmy Söderström, ekonomichef, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 
Tfn: 0498-26 95 48
E-post: jimmy.soderstrom@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och elevtal i förskolor och skolor

Gotlands kommun har sedan mellan åren 1995 till 2007 haft minskade födelsetal. Därefter har födelsetalen varit runt 550 barn per år. 

Det innebär att det kommer att finnas ca 100 fler barn i förskolan, ca 170 fler elever från förskoleklass till årskurs 6 och 235 fler elever i årskurs 7-9, än det gör år 2019. Skolprognosen, som baseras på befolkningsprognosen, tar dock inte hänsyn till förändringar som sker genom det fria skolvalet.