Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nytt telefonnummer för bokning av vaccination mot covid-19

Från och med måndag 8 mars klockan 06.30 sker bokning av vaccination via telefonnummer 0498-26 98 00.

Bokningen öppnar i första hand för personer 75 år och äldre.

Tidigare skedde bokning genom att ringa respektive vårdcentral. För att göra det enklare att boka tid, används nu ett gemensamt telefonnummer för all bokning av vaccination mot covid-19.