Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Klart Vattens kundtjänsttelefon stängd 3-4 mars

Under torsdag och fredag vecka 9 är Klart Vattens kundtjänsttelefon stängd.

Vill du komma i kontakt med oss går det fortfarande bra att göra via e-post till klartvatten@gotland.se.