Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vårt Gotland 2040: Nu drar vi åt samma håll – för en hållbar framtid på Gotland

Publicerad 2021-02-26 12:48
Denna vecka beslutades Vårt Gotland 2040, den regionala utvecklingsstrategin för Gotland. Genom strategin tar vi nu ut riktningen för hur vi ska utveckla Gotland tillsammans. Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län och Uppsala universitet Campus Gotland sammanfattar här vad det innebär.
Hur ska det vara att bo, leva och verka på Gotland? Hur ska vi stärka välmående och tillväxt? Hur gör vi det på ett hållbart sätt i enlighet med Agenda 2030 och Parisavtalet? Vi behöver en gemensam målbild för utvecklingen på längre sikt och det är vad Vårt Gotland 2040, den nya regionala utvecklingsstrategin, handlar om.
 
Region Gotland, liksom landets övriga regioner, har ett lagstadgat uppdrag att ta fram en regional utvecklingsstrategi. Det har nu gjorts i samverkan med gotländska utvecklingsaktörer. Att nå samsyn om långsiktiga prioriteringar ger oss större utvecklingskraft. 
 
Det faktum att vi är en ö skapar en särskild närhet mellan människor och organisationer. Det starka lokala engagemanget är en enorm kraft. Att det finns så många lokala utvecklingsbolag är helt unikt i landet. Tilliten mellan oss som bor här är hög och entreprenörskapet är i topp. Vi har ett välrenommerat universitet på ön. Det och mycket mer gör att det finns mycket positivt att bygga på. Ö-läget är en förutsättning vi inte kan påverka, men vi ska se till att det är en av våra fördelar.
 
Det finns stora utmaningar som vi behöver möta - den demografiska utvecklingen, klimatomställningen, hållbara kommunikationer, hälsan, konkurrenskraften med flera. Dessa utmaningar vänder vi till möjligheter med målen att Gotland 2040 är ett tryggt och inkluderande samhälle med livskvalitet för alla, en förebild i energi- och klimatomställningen och en nytänkande tillväxtregion med utvecklingskraft.
 
Förutom mål att sikta mot behövs gemensamma arbetsformer för att nå det vi vill åstadkomma. Vi ska använda styrkan som närheten och de korta kontaktvägarna ger och vara en förebild även för samverkan. Förmågan att kunna hantera förändringar och vara anpassningsbar är central. Detta är avgörande för att klara de utmaningar som ligger framför oss och för att nå våra långsiktiga mål. Just nu sker ett nära samarbete mellan Gotlands aktörer för att mildra krisens effekter, ett samarbete som också bygger oss starkare framåt.
 
Nu har vi mål på lång sikt och riktningen för att nå dem. De visar vad vi på Gotland vill nå för en hållbar utveckling på ön och därmed också bidra till landets utveckling. Nästa steg är att konkretisera vad vi gemensamt behöver göra på kort sikt för att nå de långsiktiga målen. Vi ska också tillsammans bli ännu bättre på hållbarhet, ur alla perspektiv. Det är vägen mot Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet! 
 
/Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län och 
Uppsala universitet Campus Gotland