Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Mer jämställd samhällsplanering med digitala verktyg

Upplever kvinnor och män platser olika och hur kan kunskap om det bidra till en mer jämställd och jämlik samhällsplanering?

På Jämställdhetsmyndighetens webbplats Jämställ.nu samlas fakta och praktiska exempel på jämställdhetsarbete.

Ett exempel lyfter fram Region Gotlands arbete med att få in jämställdhetsperspektivet i samhällsplaneringen med hjälp av en så kallad sociotopkartering.

– Med hjälp av karteringen vill vi besvara frågan: Hur använder och upplever kvinnor och män egentligen en plats? Hur tillgänglig är platsen och vilka kvaliteter har den, säger Jenny Sandberg, samhällsplanerare, till Jämställ.nu.

En viktig del i karteringen har varit den digitala webbdialogen där boende och besökare hade möjlighet att markera platser på en karta och beskriva sin upplevelse av dem.

– Kvinnor och män har delvis olika upplevelser av det offentliga rummet och det är viktigt att tänka på när vi planerar samhällets fysiska utformning, fortsätter Jenny Sandberg.

Läs hela artikeln "Ojämställdhet på kartan" på Jämställ.nu.