Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kom med på Studio 92 den 9 mars

Publicerad 2021-02-24 13:02
I år sker 92 möjligheter digitalt under namnet Studio 92. Årets tema är platsutveckling och eldsjälars betydelse för utvecklingen av Gotland.
I år sker arrangemanget under namnet Studio 92 men med samma syfte, att skapa utvecklingsmöjligheter mellan akademi, näringsliv, offentliga aktörer, offentliga aktörer och inte minst de gotländska eldsjälarna och entreprenörerna.
 
92 möjligheter har arrangerats sedan 2016. Detta sjätte år kommer inte att bli som tidigare utan via länk och under namnet Studio 92.
 
Vid tre olika tillfällen kommer vi att med olika teman filmatisera ämnen som är kopplat till att utveckla Gotlands 92 socknar. Syftet med 92 möjligheter är som tidigare att samla, öns eldsjälar, entreprenörer och engagerade gotlänningar, för att ge energi och bränsle till ökat samarbete, företagande och engagemang i Gotlands alla 92 socknar.  
 
Läs mer på 92 möjligheters hemsida och Facebook.