Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Klintehamn - digital förebild för ekokommuner

Sveriges Ekokommuner uppmärksammar hållbar samhällsplanering med digitala verktyg, med Gotland och Klintehamn som gott exempel.

I sin senaste medlemstidning skriver Sveriges Ekokommuner hur Region Gotland, med digitala medel bidrog till en mer hållbar och tillgänglig samhällsplanering i nära samarbete med boende, företagare och föreningar i Klintehamn.

I Program Klintehamn 2030, som antogs 2019 beskrivs utgångspunkter, strategier och mål för Klintehamns framtida utveckling. Under arbetet, användes flera digitala verktyg för ett engagera så många som möjligt, bland annat en interaktiv karta och en digital version av det färdiga programmet.

De digitala verktygen togs fram som en del i projektet DiSa, Digital Samhällsbyggnad och planprogrammet fungerade som pilotprojekt inför en digital översiktsplan, ett arbete som pågår just nu.

Region Gotland är en av 101 ekokommuner och 6 ekoregioner som tillsammans bildar Sveriges Ekokommuner. Föreningen ska främja utvecklingen för ett hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet.