Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kraftigt minskad försäljning av antibiotika

Publicerad 2021-01-27 13:15
Under 2020 minskade försäljningen av antibiotika på recept med 17 procent jämfört med året innan.
Minskningen syns i alla åldersgrupper, men framför allt hos barn upp till sex år.

Statistiken som Folkhälsomyndigheten nu sammanställt visar att den totala antibiotikaförsäljningen på recept 2020 minskade från 286 recept per 1 000 invånare och år till 237 recept per 1 000 invånare och år, en minskning med 17 procent.
Allra mest (-43,9 procent) minskade försäljningen i åldrarna 0 till 6 år.