Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Filmer: Författarsamtal och högläsning

Biblioteken på Gotland visar nu filmande samtal med aktuella gotländska författare och filmer med författare som läser högt ur sina böcker. Satsningen kallas Litteraturen på Gotland – digitala möten och görs med extra regionala medel för att främja folkhälsa och motverka isolering i pandemitider.

Maja Markhouss på Almedalsbiblioteket berättar: Det här är ett sätt för oss att nå ut nu när vi inte kan ha några fysiska evenemang på biblioteken. Vi hoppas att kunna göra fler digitala inspelningar så småningom, även om vi längtar efter fysiska möten igen. Det finns så många skrivande och kunniga personer på ön som vi vill lyfta fram. 

Högläsningsfilm ur Anna Kajsa Hallgards bok "Årets gång - från ett fönster i öst"


Högläsningsfilm ur Anna Kajsa Hallgards bok "Baka bröd och drömma drömmar"

Högläsningsfilm med Towan Obrador ur "När det dagas"

Högläsningsfilm med Towan Obrador ur "Sagan om Anna Sophia"

Högläsningsfilm med Roland Olsson ur "Precis va' som helst"

Högläsningsfilm med Roland Olsson ur "Senaste nytt från 1800-talet på Gotland"

Författarsamtal med Eva Sjöstrand

Författarsamtal med Ronnie G Lundin

Författarsamtal med Lars Gunnar Norén

Filmerna finns nu på Region Gotlands Youtube-kanal, i sociala medier och på bibliotekens webbsidor med mera. Satsningen är ett samarbete mellan biblioteken på Gotland, Länsbiblioteket, äldreomsorgen, hälsofrämjande enheten, ABF Gotland och Vuxenskolan Gotland. Filmerna sprids även inom regionens äldreomsorg och genom studieförbundens seniorverksamhet.