Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
En person ger tummen upp (Foto: Mostphotos)

Vaccination mot covid-19

  Aktuellt

  • Du som är folkbokförd på Gotland och har e-legitimation kan boka tid med appen Alltid öppet. Det går även att ringa 0498-26 98 00 (vardagar kl. 06.30–15.30) du blir sedan uppringd nästa måndag förmiddag.

  • Vaccinationsmottagningarna har begränsade öppettider under juni - augusti. Här hittar du mottagningarnas öppettider under sommaren.

  • Du som behöver vaccinationsbevis för utlandsresa, ladda ner det i god tid från www.covidbevis.se Om något inte stämmer, mejla covidvaccin@gotland.se (Rättelser kan ta upp till 10 dagar)
  • Du som är tillfälligt på Gotland och vill bli vaccinerad är välkommen till våra drop-in-mottagningar. Du kan också boka tid via 0498-26 98 00. 

Vaccinationsgrupper, våren/sommaren 2022

Ålder Grundvaccination Påfyllnadsdoser
12 – 17 år Dos 1 + Dos 2 Påfyllnadsdos rekommenderas i dagsläget inte för åldersgruppen 12-17 år
18 – 64 år Dos 1 + Dos 2 Dos 3
Fyller 65 år i år eller är äldre. Dos 1 + Dos 2 Dos 3 + Dos 4
18 – 64 år med ökad risk att bli allvarligt sjuk Dos 1 + Dos 2 Dos 3 + Dos 4 (+ Dos 5 i särskilda fall, endast vid rekommendation av läkare)

*Detta gäller dig som är äldre än 18 år och har hemsjukvård, hemtjänst, Downs syndrom eller kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling. En del personer som har nedsatt immunförsvar behöver också en extrados. Den tas i samråd med läkare minst två månader efter den andra dosen. 

 

Du som är 18 år eller äldre kan boka tid för dos 3 i appen Alltid öppet eller på telefon 0498-26 98 00 (vardagar klockan 06.30–15.30). Det går också bra att ta dos 3 på drop-in. Vid vaccinationen ska det ha gått minst tre månader sedan dos 2. Även om du varit sjuk i covid-19 rekommenderas du att ta påfyllnadsdosen.

Du som fyller 65 år i år eller är äldre (född 1957 eller tidigare) kan boka tid  via appen Alltid öppet eller på telefon 0498-26 98 00.  Det går då också bra att vaccinera sig med dos 4 på drop-in när det gått minst fyra månader sedan dos 3.

Du som har hemtjänst kan boka tid för dos 4 via telefonbokningen på 0498-26 98 00. Det gäller även dig som  vårdas under hemtjänstliknande förhållanden. Vid vaccinationen ska det ha gått minst fyra månader sedan du fick dos 3. Du som har hemtjänst kan resa kostnadsfritt med sjukresa till och från mottagningen när du ska vaccineras.


Du som är vårdnadshavare till ett barn mellan 12 och 15 år kan boka tid för barnet på telefon på 0498-26 98 00. Det går även bra att besöka en drop-in-mottagning. Vid gemensam vårdnad behöver båda vårdnadshavarna lämna medgivande. Lär mer här om vaccination av barn

Du som är 16 år eller äldre kan boka tid via bokningstelefonen på 0498-26 98 00. Läs mer här om hur du bokar tid för vaccination mot covid-19

Personer över 18 år med Downs syndrom rekommenderas dos 4 redan tre månader efter tredje dosen. Bokning görs på telefon 0498-26 98 00. Det går även bra att vaccinera sig på drop-in. I de fall som den som skall vaccineras inte kan ta sig till vaccinationsmottagning kontaktas patientansvarig sjuksköterska för samordning av vaccination i bostaden. 

Personer över 18 år med måttlig till allvarlig immunbrist kan rekommenderas extra påfyllnadsdoser. Patientansvarig läkare fattar beslut om vilka personer som är aktuella för ytterligare påfyllnadsdoser och om lämpligt dosintervall. Vaccinbokning görs sedan på telefon 0498-26 98 00. Läs mer hos Folkhälsomyndighetens sida om vaccin till personer med nedsatt immunförsvar

För barn mellan 5 och 11 år rekommenderar Folkhälsomyndigheten inte allmän vaccination. Den medicinska nyttan är för liten då barn har en lägre risk för att bli svårt sjuka i covid-19. För barn som är extra känsliga för luftvägsinfektioner kan barnets behandlande läkare göra en individuell bedömning om en vaccination behövs.  Läs mer hos Folkhälsomyndigheten om  vaccin till barn inom särskilda grupper

 

Hösten 2022

Folkhälsomyndigheten kommer i höst att rekommendera ytterligare en påfyllnadsdos till personer med ökad risk för allvarlig covid-19-sjukdom. Vaccinationsinsatsen startar i början av september, mer information om detta kommer i augusti.

 

Hitta direkt