Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
En person ger tummen upp (Foto: Mostphotos)

Vaccination mot covid-19

Boka via appen Alltid öppet eller på 0498-26 98 00 (vardagar klockan 06.30–15.30) Öppettider för mottagningarna uppdateras löpande på gotland.se/dropinvaccination

Aktuellt

  • Begränsade öppettider för mottagningen på Ica Maxi arena 14 november och framåt. Endast öppet för allmänheten på måndagar och tisdagar framöver
  • Vaccination mot säsongsinfluensa  görs i år endast på vårdcentralerna. Läs mer på gotland.se/influensavaccination
  • Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendation att barn ska vaccinera sig mot covid-19 togs bort den 1 november. Läs mer på gotland.se/covidvaccinbarn
Vaccinationsgrupper hösten 2022
Åldersgrupp Grundvaccination
(Primärdoser)
Påfyllnadsdoser
18-64 år Dos 1 + Dos 2 Dos 3
(Dos 4 ingår inte i rekommendationerna, men erbjuds för dig som önskar)
18–64 år med ökad risk att bli allvarligt sjuk Dos 1 + Dos 2 Dos 3 + Dos 4
Fyller 65 år i år eller är äldre, samt personer med hemsjukvård, hemtjänst Dos 1 + Dos 2 Dos 3 + Dos 4 + Dos 5
Vuxna med Downs syndrom eller mycket kraftigt nedsatt immunförsvar Dos 1 + Dos 2 Dos 3 + Dos 4 + Dos 5 + (Dos 6 på läkares rekommendation)
Barn över 5 år med kraftigt nedsatt immunförsvar eller som är extra känsliga för luftvägsinfektioner Dos 1 + Dos 2 (endast på läkares rekommendation)
 Riskfaktorer är bland annat kraftig övervikt, diabetes eller nedsatt njurfunktion. Det kan även vara demens eller att man har haft stroke, om man har högt blodtryck eller någon annan hjärt-kärlsjukdom, leversjukdom, kronisk lungsjukdom, eller neurologisk sjukdom som påverkar andningen. Även gravida inkluderas i riskgrupp.

Du som är 18 år eller äldre rekommenderas att vaccinera dig med tre doser. Du kan boka tid i appen Alltid öppet eller på telefon 0498-26 98 00 (vardagar klockan 06.30–15.30). Det går också bra att vaccinera sig på drop-in. 

Dos 2 tas minst 3 till 7 veckor efter första dosen
Dos 3 tas efter minst 4 månader
 
Det finns även möjlighet att ta ytterligare påfyllnadsdos (dos 4) för dig som önskar. 
 
Du som arbetar patientnära inom vård och omsorg rekommenderas att vaccinera dig med tre doser. För att skydda de sköraste är det bra att även ta dos 4. 


Du som fyller 65 år i år eller är äldre (född 1957 eller tidigare) rekommenderas att vaccinera dig med fem doser. Du kan boka tid via appen Alltid öppet eller på telefon 0498-26 98 00. Det går också bra att vaccinera sig  på drop-in när det gått minst fyra månader sedan senaste dos. 

Dos 2  tas minst 3 till 7 veckor efter första dosen
Dos 3  tas efter minst 4 månader
Dos 4  tas efter minst 4 månader
Dos 5  tas efter minst 4 månader
 
Du som har hemtjänst eller vårdas under hemtjänstliknande förhållanden rekommenderas att ta dos 5 fyra månader efter fjärde dosen. Du som har hemtjänst kan resa kostnadsfritt med sjukresa till och från mottagningen när du ska vaccineras. 


Personer över 18 år med Downs syndrom rekommenderas dos 4 redan tre månader efter tredje dosen och sedan dos 5 fyra månader efter fjärde dosen. Bokning görs på telefon 0498-26 98 00. Det går även bra att vaccinera sig på drop-in. I de fall som den som skall vaccineras inte kan ta sig till vaccinationsmottagning kontaktas patientansvarig sjuksköterska för samordning av vaccination i bostaden. 

Personer över 18 år med måttlig till allvarlig immunbrist kan rekommenderas extra påfyllnadsdoser. Patientansvarig läkare fattar beslut om vilka personer som är aktuella för ytterligare påfyllnadsdoser och om lämpligt dosintervall. Vaccinbokning görs sedan på telefon 0498-26 98 00. Läs mer på 1177.se 
 
För barn rekommenderar Folkhälsomyndigheten inte längre allmän vaccination. Den medicinska nyttan är för liten då barn har en lägre risk för att bli svårt sjuka i covid-19. Läs mer på 1177.se
 
För barn över 5 år som är extra känsliga för luftvägsinfektioner kan barnets behandlande läkare göra en individuell bedömning om en vaccination behövs. Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida om vaccin till barn inom särskilda grupper
 
Just nu använder Region Gotland följande vaccin mot covid-19:
  • Pfizer Biontech (Comirnaty) 
  • Moderna (Spikevax). Ej till personer födda 1991 eller senare.
  • Novavax (Nuvaxovid).  Ges endast vid bokade tider och går inte att få vid drop-in-besök

 

Hitta direkt