Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Kitesurfare utanför kustlinje med vindkraftverk

GUBIS - Gotländska utvecklingsbolag i samverkan fördelar bidrag till lokala utvecklingsidéer

Publicerad 2021-01-19 16:04
Under 2021 kommer GUBIS att, i samverkan med Region Gotland och Hela Sverige ska leva, fördela bidrag till lokala utvecklingsidéer. Detta är en ny möjlighet för Gotlands utvecklingsaktörer och en extra insats för att stödja lokal utveckling på hela Gotland.
Efter ett beslut i regionstyrelsen är GUBIS den part som kommer att administrera detta unika stimulanspaket. Region Gotland gett därmed gett i uppdrag åt GUBIS att kanalisera, marknadsföra, administrera, finansiera samt hantera lokala utvecklingsidéer. 
 
- Det är roligt att på det här sättet kunna stärka utvecklingsbolagens arbete ytterligare, samtidigt som vi stimulerar lokala utvecklingsidéer. Det här är en möjlighet för organisationer att investera och utveckla i goda idéer på landsbygden, med stöd av GUBIS kunskap och erfarenhet av utvecklingsarbete, säger Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande.
 
Pengarna kommer att betalas ut i form av lokalt utvecklingsbidrag (LUB) riktat till Gotlands utvecklingsaktörer så som organisationer, föreningar och utvecklingsbolag. De kan från och med nu ansöka om utvecklingsbidrag i storleksordningen 10 000 till 50 000 kronor. Pengarna kommer på så sätt att användas för lokal utveckling, och betalas inte ut som kontantbidrag till enskilda företag. Insatsen är en del av Region Gotlands stöd under pandemin, till det lokala utvecklingsarbetet.
 
I år firar GUBIS även 10 år som ideell förening och har i samband med det nu lanserat en ny logotyp och hemsidan gubis.se. Hemsidan innehåller mer information om det lokala utvecklingsbidraget. Den visar även vad medlemmarna i GUBIS, samt vad GUBIS som förening, har medverkat till avseende att utveckla Gotlands landsbygder under de 10 år som den ideella föreningen varit verksam.