Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Information till bostadsrättsföreningar, BRFer

Under de närmaste åren kommer vi på energi- och klimatrådgivningen att vända oss till och satsa lite extra på BRFer. Vi har i dagarna gjort ett brevutskick till alla föreningar.

Vi vill i det brevet informera om den nya lagen IMD, individuell mätning och debitering av uppvärmning och tappvarmvatten. Här på Boverkets webbplats går det att läsa mera om Individuell mätning och debitering av uppvärmning och tappvarmvatten - Boverket

Det gäller också att ha koll på byggnadernas primärenergital. Vad är primärenergital?

Läs mera om primärenergital och byggnadens energiprestanda.

Har ni frågor eller vill ha en rådgivning digitalt eller på plats, tveka inte, ta kontakt med oss på energi- och klimatrådgivningen.