Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (15 januari 2021)

Publicerad 2021-01-15 14:01
Dagens lägesrapport inför helgen visar att 19 fall av coronavirusinfektion har registrerats under det senaste dygnet, vilket innebär att totalt 2 505 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland. Nästa lägesrapport kommer på måndag den 18 januari.

På Visby lasarett vårdas för närvarande 9 patienter med konstaterad coronavirusinfektion, ingen är i behov av intensivvård. Ytterligare 6 patienter vårdas på lasarettet på grund av behov av eftervård efter genomgången coronavirusinfektion.

Just nu vaccineras medarbetare och brukare inom Hemtjänsten samt boende på SÄBO i Fas 1

  • Allmänheten kan ännu inte boka tid för vaccinering. Vi kommer att informera när man kan göra det; både på regionens webbplats, i sociala medier samt i lokala medier (tidningar och lokalradio).
  • Däremot kan personer med hemtjänst och vuxna personer i samma hushåll boka tid för vaccinering. Denna grupp har fått hem information om att kontakta sin vårdcentral.
  • Samtidigt fortsätter vaccineringen av boende på SÄBO.

Länk till mer information om vaccination mot covid-19 på Gotland