Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dags att välja till gymnasiet

Publicerad 2021-01-15 11:34

Idag fredagen den 15 januari startar gymnasievalet. Det betyder att närmare 600 elever i årskurs 9 samt elever som går på något av gymnasieskolornas introduktionsprogram nu kan börja välja bland de 16 nationella program och 29 inriktningar som Wisbygymnasiet erbjuder. Du har även möjlighet att i välja sjöfartsutbildningen med två inriktningar.

Vid gymnasievalet anger man vilket program man vill gå samt vilken inriktning man just nu är intresserad av att börja i år 2. Det definitiva inriktningsvalet görs först under det första studieåret (förutom på det estetiska programmet där man gör sitt slutliga inriktningsval redan i samband med gymnasievalet). Det är viktigt att lägga in flera val för att förbättra möjligheterna att få en gymnasieplats.

Den 15 februari avslutas den preliminära delen av gymnasievalet. Därefter sammanställs alla elevers ansökningar för att se hur de söker, vilka program och varianter som är populära och vilka som inte är det. Politiker och tjänstemän bygger upp utbildningsutbudet efter hur eleverna väljer. Elevernas val (liksom tillgången på APL-platser) påverkar vilka inriktningar som slutligen startar.

Den 15 april presenteras resultatet av den preliminära antagningen. Omvalsperioden startar den 19 april. Sista dag för omval är den 10 maj och den 29 juni presenteras den slutliga antagningen.

Läs mer om gymnasievalet