Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken

Publicerad 2021-01-15 08:08
Folkhälsomyndigheten och Gotlands kollektivtrafik rekommenderar användning av engångsmunskydd vid resor i kollektivtrafik på vardagar mellan klockan 07 och 09 samt mellan klockan 16 och 18 då det under dessa tider ibland uppstår trängsel.

Rekommendationen gäller alla som är födda 2004 och tidigare. Individer som av medicinska skäl inte kan bära munskydd undantas från rekommendationen.

Du bör själv ha med dig ett munskydd om du planerar att resa under de tider då munskydd rekommenderas. Gotlands kollektivtrafik delar på Visby busstation ut ett engångsmunskydd per resenär.

Tack för att du visar hänsyn!