Kontakt

Paola Ciliberto
Chef för kulturenheten 
Telefon: 073-765 82 45
E-post: paola.ciliberto@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Organisation

Region Gotlands kulturarbete drivs Kulturenheten, Biblioteken och Film på Gotland samt kulturkonsulenterna.

Kulturenheten är ansvarig för övergripande kulturfrågor såsom skapande skola, inköp av offentlig konst och bidrag till kulturlivet. 
Kontakta Kulturenheten >>>

Biblioteken på Gotland och Film på Gotland drivs av Region Gotland. 
Länk till Biblioteken >>>
Länk till Film på Gotland >>>

Region Gotland finansierar också sju kulturutvecklare. 
Mer om Kulturutveckling >>>

Utöver detta stödjer Region Gotland många verksamheter ekonomiskt, både Länsinstitutionerna och andra aktörer. 
Mer om Länsinstitutionerna >>>
Mer om Övriga aktörer >>>

Mer om ekonomi och resursfördelning hittar du i Kulturplanen.
Mer om Ekonomi och budget >>>