Kontakt

Madeleine Nilsson
Kulturutvecklare, föreningsfrågor, kulturstöd
Tel: 0498-26 96 28, 073-765 82 62
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Foto av ungdomar under dansframträdande, Almedalsbiblioteket

Stöd till ungdomsverksamhet kultur

Barn och unga är en prioriterad målgrupp och det finns därför flera stöd att söka.

Ungdomsföreningar med kulturinriktning har möjlighet att söka våra kulturstöd. 
 
Förening/organisation med ungdomsverksamhet kan dessutom söka fler stöd på fritidsområdet. Förening som söker ska uppfylla kraven i Allmänna bestämmelser.