Kontakt

Madeleine Nilsson
Kulturutvecklare, föreningsfrågor, kulturstöd
Tel: 0498-26 96 28, 073-765 82 62
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bilda kulturförening

Vilken grupp som helst får bilda en ideell förening och driva verksamhet. 

Grundkraven är att ni måste vara minst tre personer samt ha stadgar och en styrelse. Sedan finns krav på ekonomisk redovisning samt ett visst antal protokollförda möten per år. Nederst på sidan finns flera dokument i pdf-format med information om hur man startar och driver en förening. 

För att söka bidrag/regionalt stöd krävs att föreningen är godkänd av kultur- och fritidsavdelningen. Det innebär att föreningen ska kunna visa upp stadgar och årsmötesprotokoll för att visa sin demokratiska uppbyggnad.

Behöver ni hjälp? Kontakta i första hand föreningsansvarig Madeleine Nilsson, tel 073-765 82 62.
Kontakt >>>