Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stipendier och kulturpris

Region Gotland delar ut kulturarbetsstipendier, vistelsestipendier och Kulturpriset samt är delaktiga i Lars Gullin-priset.

Det finns tre stipendier för studerande och verksamma inom kultursektorn. 
Mer om Kulturstipendier >>>
 
Varje år utses Region Gotland kulturpristagare. Allmänheten kan nominera kandidater.
Mer om Kulturpriset >>>
 
Region Gotland medverkar även då Gullinpriset delas ut. 
Mer om Gullinpriset >>>