Kontakt

Paola Ciliberto
Enhetschef kultur
Tel: 0498-26 42 00, 073-765 82 45
E-post: paola.ciliberto@gotland.se

Madeleine Nilsson
Kulturutvecklare, föreningsfrågor, kulturstöd
Tel: 0498-26 96 28, 073-765 82 62
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Hanna Wärff Radhe
Kultursamordnare, skapande skola samt offentlig konst
Tel: 0498-26 96 51, 073-765 80 91
E-post: hanna.warff-radhe@gotland.se

Övriga, se Kontakt Kulturenheten >>>

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stipendier och kulturpris

Region Gotland delar ut kulturarbetsstipendier, vistelsestipendier och Kulturpriset samt är delaktiga i Lars Gullin-priset.

Det finns tre stipendier för studerande och verksamma inom kultursektorn. 
Mer om Kulturstipendier >>>
 
Varje år utses Region Gotland kulturpristagare. Allmänheten kan nominera kandidater.
Mer om Kulturpriset >>>
 
Region Gotland medverkar även då Gullinpriset delas ut. 
Mer om Gullinpriset >>>