Kontakt

Madeleine Nilsson
Kulturutvecklare, föreningsfrågor, kulturstöd
Tel: 0498-26 96 28, 073-765 82 62
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Foto av Musikalkompaniet i slutpose på scen

För föreningar

Kulturföreningarna på Gotland är många. Region Gotland stöttar dem på olika sätt.

NYTT FÖR 2023!

Samtliga undertecknade årsmöteshandlingar (årsmötesprotokoll, verksamhets-, ekonomisk, och revisionsberättelse) m å s t e snarast möjligt, och separat från en eventuell ansökan om stöd, skickas in digitalt. Helst genom InterbookGo, https://gotland.ibgo.se eller via forening@gotland.se

_______________________________

Nedan finns information om att bilda förening, att söka stöd samt tillstånd och granskning,

Kontaktperson för kulturföreningar är Madeleine Nilsson, tel 073-765 82 62. 

I Föreningsregistret kan du söka på föreningsnamn, verksamhet, geografiska orter med mera.
Länk till Föreningsregistret >>> 

Vill du bilda en ny förening? Vi har råd kring vad du kan tänka på.
​Bilda förening >>>

 

NYTT FÖR 2023!

Samtliga undertecknade årsmöteshandlingar (årsmötesprotokoll, verksamhets-, ekonomisk, och revisionsberättelse) m å s t e snarast möjligt, och separat från en eventuell ansökan om stöd, skickas in digitalt. Helst genom InterbookGo, https://gotland.ibgo.se eller via forening@gotland.se

Som kulturförening kan du få olika typer av stöd och hjälp. Föreningar och organisationer kan söka verksamhetsbidrag, arrangörsbidrag, rabatterade resor, tryckningsstöd och stöd till filmproduktion.

Mer om Stöd och bidrag förening >>>

Är du föreningsrepresentant, så kan du med hjälp av en webbinloggning själv uppdatera din förenings information i våra register. Annars: Kontakta oss för uppdateringar. Kom ihåg att skicka in årsmöteshandlingar! 
Kontakt >>>

Fritidsenheten handlägger ansökningar och tillstånd för traditionella lotterier. Här finns också information om övriga tillstånd som kan vara aktuella.   
Mer om Tillstånd >>>

De föreningar som är berättigade stöd från Region Gotland, kan granskas av regionstyrelseförvaltningen.
Mer om Föreningsrevision >>>