Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kontakt kulturenheten

Region Gotlands kulturenhet består av åtta medarbetare med olika ansvarsområden.

Paola Ciliberto
Chef för kulturenheten 
Mail, tel 073-765 82 45

Madeleine Nilsson
Kulturutvecklare, bidrag och stöd
Mail, tel 073-765 82 62

Hanna Wärff Radhe
Kultursamordnare, skapande skola samt offentlig konst
Mail, tel 073-765 80 91

Karin Leoson
tf Verksamhetscontroller, Gotland Art Meetup, kommunikation
Mail, tel 070-447 99 32

Gia Schager
Danskonsulent
Mail, tel 070-447 74 59

Film på Gotland

Ville Jägerhjelm
Filmkonsulent, Film på Gotland
Mail, tel 070-421 75 90 

Sandra Fröberg
Filmstrateg, Film på Gotland
Mail, tel 070-788 78 27 

Monalisa Sundbom
Publikarbete, Film på Gotland
Mail