Kontakt

Paola Ciliberto
Chef för kulturenheten 
Telefon: 073-765 82 45
E-post: paola.ciliberto@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Foto av riddare under tornerspel

Mer om kultur på Gotland

Region Gotlands kulturarbete drivs genom flera olika verksamheter. Arbetet styrs av Kulturplanen.

Kulturarbetet drivs genom Kulturenheten, Biblioteken, Film på Gotland och sju kulturkonsulenter.
 
Kulturplanen styr såväl Region Gotlands som de regionala kulturinstitutionernas arbete.
 
I skolor och idrottsanläggningar finns lokaler som kan användas till kulturevenemang.
 
Region Gotland ger stöd till tre internationella konstnärsresidens på Gotland.
 
Stöd utgår också till kulturlivets myllrande föreningsliv med flera aktörer.
Mer om Övriga aktörer och resurser >>>