Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Foto av betongföremål Romanescokål, Skulpturfabriken. Foto: Karin Leoson

Stöd, stipendier och kulturpris

Kulturenheten administrerar flera olika typer av stöd, stipendier och priser för kulturaktörer.

Kulturföreningar och andra arrangörer kan ansöka om verksamhetsbidrag, arrangörsbidrag, rabatterade resor, tryckningsstöd och stöd till filmproduktion. Samtliga ekonomiska stöd finns listade på en sida. Där finns också ansökningstider till respektive stöd.
Alla kulturbidrag och stöd >>>

För ungdomar och organisationer med ungdomsverksamhet finns ytterligare stöd att söka.
Mer om Stöd till ungdomsverksamhet >>>

Du som driver eller vill starta en förening kan få hjälp och stöd.
Mer om För förening >>> 

För den enskilde kulturutövaren finns också kulturarbetsstipendier, ett konstnärsutbyte med Tyskland och ett vistelsestipendium i Frankrike. Varje år delas också ett Kulturpris ut. 
Mer om För enskild kulturutövare >>>

Under pandemin har Region Gotland utlyst särskilda stöd.
Mer om Stöd under pandemin >>>