Kontakt

Gunnar Ramstedt
chefläkare
Tel: 0498-269000 (vxl)

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Felaktiga provsvar anmäls enligt lex Maria

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tidigare meddelat att prov för covid-19 infektion fick nedsatt känslighet på grund av materialfel. Nu anmäls det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Händelsen inträffade och upptäcktes i november. 1900 provrör för covid-19, som hade använts vid egenprovtagning (dvs prover beställda på individens eget initiativ via 1177) visade sig vara felaktiga så att en viss andel provresultat var falskt negativa. Cirka 5 procent = knappt etthundra personer av de som lämnade prov under tiden 9-21 november 2020 bedöms ha drabbats. 
 
Felet upptäcktes av Karolinska universitetslaboratoriet i deras systematiska kvalitetsgranskning. När det uppdagades kasserades resterande provrör från den felaktiga leveransen. Läkemedelsverket och tillverkaren underrättades. Nu har Karolinska lämnat in en lex Maria anmälan för Region Stockholms del. Region Gotlands anmälan hänvisar till den.
 
- Händelsen har medfört eller hade kunnat innebära allvarlig vårdskada för dem som hade covid-19 infektion men inte kunde få det bekräftat. De kan därmed kan ha försatts i riskfyllda situationer, säger chefläkare Gunnar Ramstedt. Tyvärr kan vi inte i efterhand identifiera dessa personer, säger han.