Kontakt

Gunnar Ramstedt
chefläkare
Tel: 0498-269000 (vxl)

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Besöksförbudet skapade problem - händelse anmäls enlig lex Maria

Snabb försämring av cancer och strikt besöksförbud pga. pandemin försvårade möjligheterna till information och delaktighet i vården för en patient och hennes familj. Effekten blev ett stort psykiskt lidande för de berörda. Nu anmäler hälso- och sjukvårdsförvaltningen händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

En kvinna i 70-årsåldern sökte på Akutmottagningen Visby lasarett för smärta i buken sedan en kortare tid. Röntgenundersökning visade att kvinnan hade långt gången cancer. I samband med att vävnadsprov togs några dagar senare fick patienten kraftig smärta och blev inlagd. Hon avled drygt en månad senare. En stor del av den tiden var kvinnan inlagd på sjukhuset, utan möjlighet att träffa sin familj, p.g.a. det besöksförbud som rådde vid den här tiden. Detta medförde stora svårigheter att kommunicera på ett bra sätt mellan vård, patient och närstående under den sjukdomstid som ingen hade varit förberedd på.
 
- Det snabba sjukdomsförloppet omintetgjorde möjligheterna till information och delaktighet för kvinnan och hennes familj, säger Pontus Gustafsson, verksamhetschef för kirurgi och urologi. I vanliga fall när man kommer till kirurgmottagningen pga. misstanke om cancer får patienten en kontaktsjuksköterska som ser till så att patienten och anhöriga har ett enkelt sätt att nå vården samt att de är delaktiga och fått information. Nu skedde inte det eftersom cancern upptäcktes vid ett akut besök. Därför tas en ny rutin fram som ska säkerställa att kontakt med kontaktsköterska etableras även på akuten, säger han.
 
-Besöksförbudet som rådde på sjukhuset pga. covid-19 pandemin skapade väldigt svåra situationer för den här familjen och för många andra, säger Kristina Ekbom, verksamhetschef för onkologi. Undantag från besöksförbudet behövs för att bedriva god palliativ vård och rutinerna för detta har reviderats utifrån de erfarenheter vi fått under pandemin.