Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vård och omsorgsarbete vid demenssjukdomar, 100 p

Kursen ingår i yrkespaketet till undersköterska och nu finns möjlighet att läsa den som fristående kurs på kvällstid.

Kursen ingår i ämnet geriatrik. Geriatrik definieras som läran om orsaker, symtom, diagnos och behandling av sjukdomar hos äldre.

I kursen Vård och omsorgsarbete vid demenssjukdomar ingår bland annat kunskaper om demenssjukdomens olika faser samt specifika hjälpbehov i samband med dem, funktionsbevarande omsorg och kognitiva hjälpmedel, dokumentation och livsberättelse, vård i livets slutskede och palliativ vårdfilosofi.

Det kommer att vara en sammankomst i veckan, måndagar kl. 16.30-19.30 och däremellan arbetar man på egen hand med hemuppgifter.

På grund av rådande Corona-restriktioner kommer kursen eventuellt att bedrivas digitalt med lärare närvarande via länk vid varje undervisningstillfälle.

Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande.      
Studietakt: Utbildningen är på deltid och berättigar till CSN
Studietid: 29 mars – 31 maj 2021, på måndagar kl 16.30 – 19.30
Sista ansökningsdag: 7 mars 2021

Ansök via länken nedan.

Ansökan