§ 228 Förordnande av t.f. förvaltningschef

Utskrivet från: http://gotland.se/10917
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-09-18

KS § 228
Förordnande av t.f. förvaltningschef

KS 2003/0377-02
Sedan Christine Edström beslutat att inte förlänga sitt förordnande som stadsarkitekt skulle rekrytering av ny förvaltningschef inledas.

Regiondirektör Bo Dahllöf föredrog ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas förordna vikarierande förvaltningschef vid stadsarkitektkontoret fr.o.m. 1 oktober 2003 och intill dess ny förvaltningschef tillträtt.