§ 225 Remiss. Förslag på ytterligare områden till Natura 2000

Utskrivet från: http://gotland.se/10914
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-09-18

KS § 225
Remiss. Förslag på ytterligare områden till Natura 2000

KS2003/0358-43
- Länsstyrelsen 2003-09-05
Länsstyrelsen har, med synnerligen kort remisstid, remitterat förslag om utvidgning av vissa områden inom Natura 2000 på Gotland.

Kommunstyrelsens beslut

  • Arbetsutskottet bemyndigas avge remissvaret.