Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om framtidens skolorganisation

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) beslutade idag om organisationen för förskolan och grundskolan inom ramen för översynsprojektet Framtidens förskola och grundskola. Organisationsförslaget får endast bifall kring nedläggningen av två förskolor i Visby.