Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild av väggmålning Ryska kyrkan i Visby

Stöd under pandemin

Region Gotland har under pandemin tillfört extramedel till kulturområdet. I november 2020 utlystes Särskilda uppdrag och i maj 2021 kommer ytterligare förstärkningar på två områden: Särskilda uppdrag maj 2021 samt förstärkt arrangemangsstöd 2021.

AKTUELLT

Arrangemangsstöd - förstärkt 2021

Region Gotland stärker arrangemangsstödet med 1,25 miljoner kronor under 2021. Stödet ges till arrangemang inom alla konstarter samt kulturarv, för att säkra tillgång till kultur trots pandemin med fokus på smittsäkra arrangemang, digitala lösningar med mera.

Ansökan kan ske under tre söktillfällen: 1/5 – 10/6, 15/7 – 15/9 och 1/10 – 15/11. Information hittar du på sidan Alla kulturstöd:
Läs mer om Arrangemangsstöd - förstärkt 2021 >>>

Särskilda uppdrag maj 2021

Syftet är att bidra till stärkt konstnärlig integritet och hållbarhet i utvecklandet av konst och kultur på Gotland. Utlysningen öppnar 10 maj och är öppen till och med 23 maj. 
Mer om Särskilda uppdrag maj 2021 >>>

 

TIDIGARE

Särskilda uppdrag för kulturskapare nov 2020

I november 2020 utlyste Region Gotland 30 särskilda uppdrag där konstnärens blick på pandemin efterfrågades, 130 intresseanmälningar kom in och av dessa fick 35 uppdrag.
Läs mer om Särskilda uppdrag nov 2020 >>>