Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sms med information om covid-19

Publicerad 2020-12-14 06:14
Idag, måndag den 14 december, skickas ett sms till Sveriges befolkning. Syftet är att informera om de skärpta föreskrifter och allmänna råd som börjar gälla i hela landet.
För att spridningen av covid-19 ska kunna minska måste alla bidra, genom att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Idag den 14 december börjar nya skärpta råd gälla i hela landet. De innebär att alla är skyldiga att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19.
 
Sms-utskicket görs för att så många som möjligt ska känna till de nya råden. Sms:et kommer inte att ha ett telefonnummer som avsändare, istället kommer det att stå "Fohm, MSB" i avsändarraden. "Fohm" står för Folkhälsomyndigheten och "MSB" står för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
 
I sms-meddelandet står det: ”Information från myndigheterna: Följ de nya skärpta råden för att stoppa spridningen av covid-19. Läs mer på webbplatsen Krisinformation.”
 
Meddelandet kommer att gå ut till alla mobiltelefonabonnenter i landet.
 
Informationen i meddelandet har tagits fram av MSB och Fohm, på uppdrag av regeringen, och meddelandet skickas ut av teleoperatörerna till deras abonnenter.