Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (11 december)

Publicerad 2020-12-11 14:37
En person som sedan tidigare konstaterats smittad av sjukdomen covid-19 har avlidit under det senaste dygnet. Därmed har totalt 20 personer avlidit i coronavirusinfektion på Gotland sedan utbrottet i våras.

- Vi beklagar detta och våra tankar går till de anhöriga, säger Maria Amér, smittskyddsläkare i Region Gotland.

Dagens rapport inför helgen visar också att 62 nya fall av coronavirusinfektion har registrerats under det senaste dygnet. Det innebär att totalt 1 728 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland. Nästa lägesrapport kommer på måndag 14 december.
 

På Visby lasarett vårdas för närvarande 14 patienter med konstaterad coronavirusinfektion, varav en på intensivvårdsavdelningen.

Nya allmänna nationella råd om allas ansvar och skyldighet att förhindra smitta av covid-19

Från och med måndag den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävs de lokala allmänna råd som gällt i regionerna. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Länk till mer information på regionens hemsida