§ 222 Försäljning av Öja Gisle 1:95

Utskrivet från: http://gotland.se/10908
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-09-18

KS § 222
Försäljning av Öja Gisle 1:95

KS2003/0363-25
- Tekniska förvaltningen 2003-09-12
Tekniska förvaltningen har föreslagit att kommunen ska sälja fastigheten Öja Gisle 1:95 till ett B&E Svenssons Försäljnings AB som där ämnar uppföra campinganläggning, vilket också är ändamålet enligt detaljplan från 1988. Fastigheten omfattar knappt 17 000 kvm och ligger i närheten av hamnen i Burgsvik.

Ärendet föredrogs av tekniske direktören Per Lindskog.

Kommunstyrelsens beslut

  • Fastigheten Gotland Öja Gisle 1:95 säljs till B & E Svenssons Försäljnings AB, Farsta, för en köpeskilling av 500 000 kr och på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.