§ 221 Försäljning av del av Artilleriet 1:38

Utskrivet från: http://gotland.se/10906
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-09-18

KS § 221
Försäljning av del av Artilleriet 1:38

KS2003/0326-25
- (Kommunstyrelsen 2003-08-21, § 192)
- Tekniska nämnden 2003-08-27, § 189
Tekniska nämnden har föreslagit att AB GotlandsHem ska få köpa också resterande del av tomten Artilleriet 1:38 för att därmed kunna fördubbla planerad byggnation.

Kommunstyrelsens beslut

  • Gotlands kommun säljer resterande del av tomten Visby Artilleriet 1:38 till AB GotlandsHem och tekniska nämnden får i uppdrag att upprätta erforderliga avtal.