Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fördjupningspaket inom gerontologi och geriatrik (äldreomsorg)

Utbildningspaketet innehåller fördjupningskurser mot arbete inom äldreomsorg och ingår i utbildningen till undersköterska. Lärarledd, schemalagd undervisning kommer att ske två dagar i veckan, övrig tid är hemstudier. 

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL). Om du har lång erfarenhet av arbete inom äldreomsorg finns möjlighet att validera de praktiska kursmålen.

Dessa gymnasiekurser ingår i utbildningen: 
Vård och omsorgsarbete 2, 150 p
Äldres hälsa och livsvillkor (APL), 200 p
Vård och omsorg vid demenssjukdomar, 100 p

Förkunskapskrav: Vård och omsorgsarbete 1
Studietakt: Heltid
Studieperiod: 11 januari – 12 juni 2021
Sista ansökningsdag: 3 januari 2020

Ansök via länken nedan.

Vid frågor kontakta: 
Tina M Larsson
Samordnare Yrkesutbildningar
Telefon: 0707 - 887 998
E-post: kristina.larsson02@edu.gotland.se

Ansökan