Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (4 december)

Publicerad 2020-12-04 14:30
Inför helgen har 17 nya fall av coronavirusinfektion registrerats under det senaste dygnet, vilket innebär att totalt 1468 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland. Smittspridningen har brutits på ytterligare ett SÄBO. Nästa lägesrapport kommer på måndag den 7 december.
För närvarande vårdas 17 patienter på Visby lasarett, ingen är i behov av intensivvård. Totalt 16 personer har avlidit i covid-19 på Gotland sedan utbrottet tidigt i våras.
 
Smittspridningen har brutits på ytterligare ett SÄBO
- Det innebär att som läget är nu är det ett särskilt boende där vi har smittspridning och där smittspårning pågår, säger medicinskt ansvarig sjuksköterska på socialförvaltningen, Mårten Åström.
 

Det är allvar nu!
Här kan du läsa om skärpta allmänna råd som gäller för Gotland.