Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Traktor kör på åker

Klimatsmartare kött – för ett minskat klimatavtryck

Publicerad 2020-12-04 10:57
Som en del av Hållbara Gotland-programmet har LRF Gotland, tillsammans med Gotlands Slagteri, analyserat och hittat strategier för att kunna erbjuda konsumenter ett klimatsmartare kött. Vad innebär då det?

Vad lägger man i begreppet “klimatsmartare kött”?

I en värld med stora klimatutmaningar behöver alla jobba för sänkta utsläpp och vi har inte råd att skjuta åtgärderna på framtiden. Svenskt Butikskött och gotländska gårdar har gått samman i ett initiativ för att sänka klimatavtrycket från köttproduktion i så stor utsträckning som möjligt. Genom medvetna val och långsiktigt, aktivt arbete sänks utsläppen både idag och imorgon. 
 
Fredrik Sundblad på Gotlands Slagteri förklarar.
 
- Det handlar delvis om bränslefrågan. Majoriteten av jordbruksmaskiner drivs av fossila bränslen och vi måste hitta alternativ som biodrivmedel och el. Det handlar också om att såväl gårdarna som vi på Gotlands Slagteri väljer hållbara energialternativ.