Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (27 november)

Publicerad 2020-11-27 14:31
Inför helgen har 11 nya fall av coronavirusinfektion registrerats under det senaste dygnet, vilket innebär att totalt 1207 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland. Nästa lägesrapport kommer på måndag den 30 november.

För närvarande vårdas 20 patienter på Visby lasarett, varav 3 på intensivvårdsavdelningen. Totalt 12 personer har avlidit i covid-19 på Gotland sedan utbrottet tidigt i våras.

Det är allvar nu!

Här kan du läsa om skärpta allmänna råd som gäller för Gotland.