Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på person som loggar in på Nationell patientenkät i sin mobil

Hur upplevde du ditt besök på akutmottagningen?

Publicerad 2020-11-26 08:58
I dagarna får 400 slumpvis utvalda personer, som har besökt akutmottagningen på Visby lasarett under oktober månad, en inbjudan att svara på en nationell enkät.
Frågorna berör personernas upplevelser av sitt besök, till exempel om man har blivit bemött med respekt och värdighet och om man har fått tillräcklig information om sin vård/behandling. Personerna får inbjudan i ett brev hem i brevlådan med en länk till en webbenkät. Ett syfte med undersökningen är bland annat att få underlag för förbättringsarbete.
 
- Det patienter upplever och sedan berättar för oss är alltid värt att lyssna på och ger oss viktig information och vi är tacksamma om så många som möjligt besvarar enkäten. Det tar endast 5-10 minuter att svara. Resultatet av undersökningen presenteras vintern 2021, säger Johan Weimer, verksamhetscontroller vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen.