Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2020-11-25 15:49
I dag, den 25 november, har regionstyrelsen haft sammanträde. På mötet behandlade man, bland annat, en hållbar besöksnäring efter coronapandemin, projekt Visborg och tilläggsanslag för Hemsebadets renovering.

Via länken här nedanför kan du läsa ett pressmeddelande som nämner några av dagens sammanlagt 44 ärenden.