Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
2020 års kulturpristagare, filmaren Mats Ahlby. Fotograf: Tommy Söderlund

Regionens kulturpris för 2020 går till Mats Ahlby

Publicerad 2020-11-25 16:02
Region Gotland har den stora äran att gratulera 2020 års kulturpristagare: filmaren Mats Ahlby.

Beslutet fattades under dagens sammanträde i regionstyrelsen och förutom äran erhåller pristagaren 25 000 kronor. Motiveringen lyder: Han brinner för att genom filmen förmedla kulturarvet på Gotland. Dels genom det egna filmskapandet och bevarandet av Gotlands historia och dels genom kärleken till arkivfilmer av bland andra Gunnar Olsson (kulturpristagare 1978) som han väckt till nytt liv. Han har restaurerat, textat och likt en modern ”twitchare” lagt till filmade kommentarer och nytagna filmklipp som med kunnighet, nyfikenhet och respekt berättar vilka och vad som syns på de gamla arkivfilmerna.

Att han dessutom är bonde med en stor gård med såg och bygghandel samt hans stora intresse av vindkraftparken på Näs hör kanske inte hit men  - hur hinner han?

– Mats har tillgängliggjort vår lokala historia genom sina filmer som på ett fint sätt skildrar vardagen på Gotland från förr, det känns väldigt bra att kunna uppmärksamma honom för sin insats, säger Fredrik Gradelius, regionråd och ordförande i kultur- och fritidsberedningen.

I en av nomineringarna som inkommit har hans arbete liknats vid ett slags nutida hällristningar. Genom denna filmdokumentation är hans namn orubbligt inristat i det gotländska kulturarvet.

Bakgrund: Sedan 1962 har Kulturpriset delats ut på Gotland. Många namn nomineras under flera år innan de väljs och blir pristagare.

Bedömningsgrunder för urvalet: Vägledande för urvalet har huvudsakligen varit kulturprisets statuter, som säger att priset ska delas ut till person eller förening som ”för Gotland utfört bestående kulturgärning i detta begrepps vidaste bemärkelse.” Vi har också beaktat Kulturplanens mål och fokusområden, som handlar om kulturell delaktighet, kulturskapandets villkor och kulturella och kreativa näringar. Dessutom har vi tittat på listan för tidigare kulturpristagare och tagit hänsyn till en jämn fördelning över åren med avseende på kön, kulturområde och geografisk hemvist..

Prisutdelningen är tänkt att ske i samband regionfullmäktiges sammanträde i december 2020.

Foto: Tommy Söderlund