Kontakt

Regional vaccinationssamordnare covid-19

Christine Senter
e-post: christine.senter@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
En person håller ett vaccin i sin hand (Foto: Mostphotos)

Frågor och svar om vaccination mot covid-19

Vaccinationsplanering

Statistiken uppdateras helgfria måndagar.

Vecka 47 2527 (varav 109 dos 1, 164 dos 2 samt 2254 dos 3 till personer som i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv ska erbjudas en tredje dos.)
Vecka 46 2938 (varav 145 dos 1, 842 dos 2 samt 1951 dos 3 till personer som i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv ska erbjudas en tredje dos.)
Vecka 45 1830 (varav 83 dos 1, 828 dos 2 samt 919 dos 3 till personer som i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv ska erbjudas en tredje dos.)
Vecka 44 510 (varav 50 dos 1, 94 dos 2 samt 366 dos 3 till personer som i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv ska erbjudas en tredje dos.)
Vecka 43 973 (varav 114 dos 1, 159 dos 2 samt 700 dos 3 till personer som i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv ska erbjudas en tredje dos.)
Vecka 42 2078 (varav 907 dos 1, 295 dos 2 samt 876 doser till personer som i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv ska erbjudas en tredje dos.)
Vecka 41 1976 (varav 804 dos 1, 227 dos 2 samt 945 doser till personer som i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv ska erbjudas en tredje dos.)
Vecka 40 887 (varav 104 dos 1, 556 dos 2 samt 227 doser till personer som i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv ska erbjudas en tredje dos.)
Vecka 39 980 (varav 163 dos 1, 786 dos 2 samt 31 extradoser till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar)
Vecka 38 1824 (varav 186 dos 1, 1622 dos 2 samt 16 extradoser till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar)
Vecka 37 3552 (varav 537 dos 1, 2967 dos 2 samt 48 extradoser till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar)
Vecka 36 1164 (varav 419 dos 1, 679 dos 2, 66 extradoser till personer med kraftig nedsatt immunförsvar)
Vecka 35 1809 (varav 471 dos 1, 1338 dos 2)
Vecka 34 3726 (varav 630 var dos 1 och 3096 dos 2).
Vecka 33 4015 (varav 785 var dos 1 och 3230 dos 2).
Vecka 32 3247 (varav 936 var dos 1 och 2311 dos 2).
Vecka 31 2075 (varav 821 var dos 1 och 1254 dos 2).
Vecka 30 2675 (varav 2531 var dos 1 och resterande 144 dos 2).

Totalt har nu 70 673 vaccinationer genomförts, cirka 43 300 personer har fått minst en dos covidvaccin och omkring 28 200 är färdigvaccinerade.

Vecka 29 2736 (åldersprioritering i samtliga faser)
Vecka 28 3058 (åldersprioritering i samtliga faser)
Vecka 27 4241 (åldersprioritering i samtliga faser)
Vecka 26 5576 (åldersprioritering i samtliga faser)
Vecka 25 4520 (åldersprioritering i samtliga faser)
Vecka 24 4200 (åldersprioritering i samtliga faser)
Vecka 23 3856 (åldersprioritering i samtliga faser)
Vecka 22 2288 (åldersprioritering i samtliga faser)
Vecka 21 2624 (åldersprioritering i Fas 3)
Vecka 20 3489 (åldersprioritering i Fas 2 och 3)
Vecka 19   2259 (åldersprioritering i Fas 2)
Vecka 18   2425 (åldersprioritering i Fas 2)
Vecka 17 2281 (åldersprioritering i Fas 2)
Vecka 16 2695 (åldersprioritering i Fas 2)
Vecka 15 2224 (åldersprioritering i Fas 2)
Vecka 14 2701 (åldersprioritering i Fas 2)
Vecka 13 507 (åldersprioritering i Fas 2)
Vecka 12 484 (åldersprioritering i Fas 2) Den lägre vaccinationstakten beror på att Astra Zenecas vaccin pausats av Folkhälsomyndigheten
Vecka 11  1 811 (åldersprioritering i Fas 2)
Vecka 10 2334 (andrados i Fas 1 samt åldersprioritering i Fas 2)
Vecka 9 1073 (andrados i Fas 1 och 2 samt personalvaccination i Fas 2)
Vecka 8 2550 vaccinationer. (andrados i Fas 1, inklusive personal, samt förstados till personer med dialysbehandling samt personer med LSSinsats eller assistans). Vaccinationstakt enligt plan.
Vecka 7 1281 (andrados i Fas 1 samt pågående vaccination Fas 2). Vaccinationstakt enligt plan.
Vecka 6 510 (Fas 1 och delar av Fas 2). Vaccinationstakt enligt plan.
Vecka 5 1508 (Fas 1 och inledande delar av Fas 2). Vaccinationstakt enligt plan.
Vecka 4 2084 (SÄBO dos 2, hemtjänst, hemsjukvård, personal i dessa verksamheter samt personer 80 år och äldre). Vaccinationstakt enligt plan.
Vecka 3 1130 (SÄBO dos 2, hemtjänst, hemsjukvård samt personal i dessa verksamheter). Vaccinationstakt enligt plan.
Vecka 2 653 (SÄBO, hemtjänst, hemsjukvård). Vaccinationstakt enligt plan.
Vecka 1 300 (SÄBO). Vaccinationstakt enligt plan.
Vecka 53 204 (SÄBO). Vaccinationstakt enligt plan.

 

Region Gotland har beslutat om en regional plan för vaccination mot covid-19. Den utgår ifrån den nationella planen för covid-19-vaccinationen som Folkhälsomyndigheten tagit fram på uppdrag av regeringen. 

Vaccination mot covid-19

Covid-19 är en mycket smittsam sjukdom som kan göra dig svårt sjuk. Även om just du skulle få en lindrig variant av sjukdomen, löper andra personer stor risk att bli svårt sjuka. Vaccinationen skyddar dig från att bli sjuk och minskar också risken att du smittar andra. Det bidrar till att minska smittspridningen i hela samhället på sikt, vilket är nödvändigt för att vi ska kunna gå tillbaka till normala liv.

Genom att vaccinera dig, skyddar du både dig själv och andra. Om du är vaccinerad är det en mycket liten risk att du blir smittad och för smittan vidare. Det i sin tur minskar smittspridningen i hela samhället på sikt. Vaccinationen mot covid-19 är ett av verktygen för att bromsa smittspridningen. Men ett vaccin är inte den enda lösningen. Vi behöver fortsätta skydda varandra från smitta genom att följa de allmänna råden att stanna hemma vid symtom och covid-testa oss.

Från v.42 beslutade Folkhälsomyndigheten att till personer som är födda 1991 och senare rekommenderas vaccinet Comirnaty från Pfizer/Biontech, som första och andra dos.

Folkhälsomyndigheten har tillfälligt pausat användningen av Modernas vaccin Spikevax, för alla som är födda 1991 och senare, av försiktighetsskäl. Orsaken var signaler om ökad risk för biverkningar som inflammation på hjärtmuskel eller hjärtsäck. Risken att drabbas är dock väldigt liten. Beslutet gäller i första hand fram till och med 1 december 2021.

De vacciner som används mot covid-19 ska vara trygga att använda. Alla vacciner och eventuella biverkningar följs därför upp löpande. Allvarliga biverkningar efter vaccination mot covid-19 är mycket ovanliga. Men, enligt preliminära data från Läkemedelsverket och internationella myndigheter finns möjligen en ökad risk för hjärtmuskelinflammation (myokardit) och/eller hjärtsäcksinflammation (perikardit) efter vaccination med Modernas vaccin Spikevax jämfört med vaccination med Comirnaty.

De vacciner som används mot covid-19 ska vara trygga att använda. Alla vacciner och eventuella biverkningar följs därför upp löpande. Allvarliga biverkningar efter vaccination mot covid-19 är mycket ovanliga. Men, enligt preliminära data från Läkemedelsverket och internationella myndigheter finns möjligen en ökad risk för hjärtmuskelinflammation (myokardit) och/eller hjärtsäcksinflammation (perikardit) efter vaccination med Modernas vaccin Spikevax jämfört med vaccination med Comirnaty.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida

Astra Zenecas vaccin Vaxzevria har främst använts till personer som är 65 år och äldre. Nu är de flesta i den gruppen färdigvaccinerade och Folkhälsomyndigheten har nu upphört med att använda vaccinet. Det går bra att få mRNA-vaccinen Comirnaty eller Spikevax som andra dos. Det ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom i covid-19..

Efter vaccinationen bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Det är dock inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd. Detta gäller för alla vacciner, inte bara de mot covid-19. Om du vaccinerar dig löper du dock en väsentligt mindre risk att bli allvarligt sjuk. Vaccin mot covid-19 ges i två doser med ett tidsintervall på 6-12 veckor. Vaccinerna som godkänns har mycket hög skyddseffekt men det finns aldrig några garantier vilket skydd man har fått som enskild individ.

Det är ännu för tidigt att säga exakt hur länge man har ett skydd av vaccinet. Folkhälsomyndigheten följer noga upp effekten av vaccinerna och rekommenderar påfyllnadsdoser i grupper där skyddet börjar avta.

Läs mer om skyddseffekten på Läkemedelsverket

Nej, det går inte att själv välja vilket vaccin du får mot covid-19. Alla vacciner som är godkända mot covid-19 skyddar effektivt mot sjukdom.
Ja. Alla vaccinationer är frivilliga i Sverige, så även vaccination mot covid-19.

I nuläget behövs två doser vaccin för ett bra skydd mot covid-19. Det tar ungefär en till två veckor efter sista dosen innan kroppen har byggt upp ett fullgott skydd.

I de studier som ligger till grund för godkännandet av de olika vaccinerna har man undersökt vilka intervall som ger bäst skyddseffekt. Det kan vara olika för olika vaccin. För mRNA-vaccinerna från Pfizer och Moderna vet vi att skyddseffekten efter dos 1 kvarstår i minst 7 veckor och då är det dags för nästa dos. För Astra Zenecas vaccin så har det visat sig att skyddseffekten blir bättre om det får gå ett längre intervall på 9 veckor mellan dos 1 och 2.

Med två doser har du långvarigt skydd. Du uppnår en god skyddseffekt tre veckor efter första dosen men för att du ska få ett långvarigt skydd behöver du ta din andra dos.

De flesta vacciner är uppbyggda med att man väcker immunförsvaret med första dosen och med den andra dosen befäster man ett mer långvarigt skydd. Nästan alla vaccin ges i flera doser enligt vaccinationsprogram. En del vaccin får man fylla på med jämna mellanrum och andra ger ett skydd som sedan räcker hela livet.

Eftersom covid-19 inte har funnits så länge har man inte kunnat studera hur lång effekt vaccinet har efter fullföljd vaccination även om man vet att den är långvarig. Det pågår studier för att följa hur länge skyddseffekten kvarstår, och med mer kunskap kommer vi att veta när det kan bli aktuellt med ytterligare en påfyllnadsdos.

Vissa patientgrupper som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling av en sjukdom, kan erbjudas en extra dos av vaccin mot covid-19 efter en bedömning av behandlande läkare.

Rekommendationen gäller personer som är 18 år och äldre, från och med 1 september 2021.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också en tredje dos till personer som bor på särskilt boende, personer med hemtjänst eller hemsjukvård samt alla personer över 65 år. En tredje dos kan ges tidigast fem månader efter dos 2.

Du kan läsa mer om vilka patientgrupper som är aktuella för en extra dos vaccin, på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Påfyllnadsdos - Krisinformation.se

Det ligger mycket noggrann planering bakom hanteringen av vaccinationerna mot covid-19. Vaccinerna levereras i begränsad mängd varje vecka där varje vaccin kommer i en flerdosflaska, som sedan ska beredas till 6 eller 10 sprutor, beroende på vilket vaccin det gäller. Vaccinerna är känsliga och har begränsad hållbarhet när flaskorna har öppnats, och sprutorna måste användas samma dag. Det betyder att när vi bokar in en person på vaccindos 1, så har vi reserverat vaccindos 2 till just den här personen med rätt intervall.

Vaccination till barn 12-15 år

Barn och unga som är 12 år eller äldre erbjuds nu vaccination för att skydda sig själva mot sjukdom. Barnet behöver vara fyllda 12 år vid vaccinationstillfället. I Region Gotland kommer vaccinationerna att genomföras i skolmiljö, i nära samarbete mellan hälso- och sjukvården och skolan samt barn- och elevhälsan. Vaccination av barn 12-15 år startade den 11 oktober. Vaccination av ungdomar 16-17 år startade i augusti.

Vaccinationen mot covid-19 har nu pågått under en längre tid, det finns två godkända vacciner mot covid-19 för unga och det finns mycket mer kunskap om vilken nytta vaccinerna ger.

Barn och ungdomar får oftast lindriga symtom av covid-19 men det finns en risk för allvarlig sjukdom. På grund av risken för allvarlig sjukdom rekommenderar Folkhälsomyndigheten vaccination av barn och ungdomar som är äldre än 12 år. Vaccinationen innebär en mycket liten risk för biverkningar.

Vaccinet Comirnaty är godkänt att använda från 12 år.

Folkhälsomyndigheten - vaccination för barn

Frågor och svar om vaccinationen

Vaccination till ungdomar 16-17 år

Personer födda 2005 eller tidigare bedöms i stor utsträckning vara tillräckligt mogna för att själva fatta beslut om vaccination mot covid-19, även om de är omyndiga. Som ungdom har du alltså möjlighet att själv bestämma om du vill vaccinera dig.

Vaccination mot covid-19 är frivillig, ingen kan tvingas till vaccination. Även omyndiga ungdomar har rätt att själv bestämma om de vill vaccinera sig.

För vaccination av omyndiga personer krävs antingen samtycke eller att den som ska vaccineras har uppnått tillräcklig mognad för att själv kunna fatta beslut om vaccination. Personer födda 2005 eller tidigare bedöms i stor utsträckning vara tillräckligt mogna för att själva fatta beslut om vaccination mot covid-19.

Barn och ungdomar som har svårt att förstå muntlig och skriftlig information och instruktioner kan behöva ha vårdnadshavares samtycke. Om vårdgivaren bedömer att mognadskravet inte är uppfyllt ska samtyckesblankett fyllas i av vårdnadshavare. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavare underteckna samtycket. Alternativt kan vårdnadshavare närvara vid vaccinationstillfället, i så fall räcker det med att en vårdnadshavare följer med.

För vaccination av omyndiga personer krävs antingen samtycke eller att den som ska vaccineras har uppnått tillräcklig mognad för att själv kunna fatta beslut om vaccination. Personer födda 2005 eller tidigare bedöms i stor utsträckning vara tillräckligt mogna för att själva fatta beslut om vaccination mot covid-19.

Barn och ungdomar som har svårt att förstå muntlig och skriftlig information och instruktioner kan behöva ha vårdnadshavares samtycke. Om vårdgivaren bedömer att mognadskravet inte är uppfyllt ska samtyckesblankett fyllas i av vårdnadshavare. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavare underteckna samtycket. Alternativt kan vårdnadshavare närvara vid vaccinationstillfället, i så fall räcker det med att en vårdnadshavare följer med.

Länk till samtyckesblankett

För den som ska studera på annan ort är det möjligt att ta dos 1 i hemmaregionen och dos 2 på studieorten. Uppge vid bokningstillfället att du endast kan ta dos 1 på Gotland. Du får själv ta kontakt med vaccinationsmottagning på studieorten och boka tid för dos 2.

För att boka tid ringer du tidsbokningen 0498-269800. Vaccinet ges på någon av vaccinationsmottagningarna. Under höstterminen kan du som går i gymnasiet vaccinera dig på skolan via skolhälsovården.

Vid bokningstillfället får du information om när dos 2 ges. Du som går i gymnasiet kommer att kunna få dos 2 på skolan. Du som inte går i gymnasiet får ta dos 2 på den vaccinationsmottagning där du fick dos 1.
 

Du bokar vaccinationstid via telefon på nummer 0498-269800. Telefonbokningen är öppen måndag-fredag 06.30 till 15.30. Du bokar tid för båda doserna på en gång. Vissa dagar är det högt tryck i telefonen, det betyder inte att vaccinationstiderna är slut men du kan behöva ringa igen nästa dag.

Läs mer under bokning av vaccination

Läs mer om drop-in tiderna

Barn och ungdomar får oftast lindriga symtom av covid-19. Men unga personer kan drabbas av hyperinflammation, som är en sällsynt och allvarlig form av inflammation. Yngre kan även drabbas av långvariga symtom efter att ha varit sjuka i covid-19.
 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att ungdomar födda 2005 eller tidigare vaccineras mot covid-19. Vaccinationen minskar risken att bli sjuk i covid-19 och minskar dessutom smittspridningen i samhället. För att få ett fullgott skydd behöver du två doser.

 

Alla som ska vaccineras måste besvara en hälsodeklaration. Vid bokningstillfället kommer du muntligt få svara på hälsodeklarationens frågor. Du kommer sedan att behöva besvara frågorna muntligen igen vid vaccinationstillfället. Detta är för din säkerhet.
 
Vaccination sker med Pfizer BioNTechs mRNA-vaccin Comirnaty, som är godkänt från 12 år och uppåt.
 
Vaccinet Comirnaty har givits till miljontals människor över hela världen. Efter sticket är det vanligt att det ömmar lite, blir rött, svullet eller kliar på överarmen. Du kan känna dig trött eller få huvudvärk efter att du har fått vaccinet. Du kan också få lite feber, känna dig frusen eller få ont i leder och muskler. Besvären kommer i så fall inom 1–2 dygn efter vaccinationen. Besvären är oftast lindriga och brukar gå över inom några dagar. Får du ihållande symtom som inte går över, kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för rådgivning. Känner du dig akut sjuk, ring 112.
 
Efter att du har fått din spruta behöver du vänta i 15 minuter innan du får lämna mottagningen. Detta brukar göras vid vaccinationer för att säkerställa att du inte får en direkt reaktion av vaccinet. Allergiska reaktioner är mycket ovanliga.
 

Vid vaccinationstillfället behöver du kunna visa en giltig legitimation. Detta för att sjuksköterskan ska kunna vara säker på att det är rätt person som vaccineras. 

Om du inte har någon giltig legitimation behöver du ta med vårdnadshavare eller någon annan vuxen till vaccinationstillfället, som kan intyga din identitet.

Det finns vaccin så att det räcker till alla i aktuell åldersgrupp.

För tillfället går det bara att boka dos 3 och säsongsinfluensavaccination i Alltid öppet

De flesta personer kan vaccinera sig trots att de är allergiska mot exempelvis födoämnen och läkemedel. Vid bokningstillfället får du svara på en hälsodeklaration som bland annat innehåller frågor om allergi. Den som har svår allergi kan behöva vaccineras på särskild mottagning med högre medicinsk beredskap.

Vaccination vid särskilda förutsättningar

Är det bekräftat att du har haft covid-19, är du skyddad mot en ny infektion i cirka 6 månader. I dagsläget vet vi inte exakt hur länge skyddet finns kvar därför rekommenderas vaccination för dig som redan haft covid.

Rekommendationen är att alla personer över 18 år ska vaccineras. Alla godkända vaccin är säkra och effektiva och ges i två doser.

Just nu finns det inte tillräcklig information om skyddseffekten efter bara en dos för att kunna rekommendera det. Om du däremot har reagerat kraftigt på dos 1, med exempelvis allmänpåverkan, kan det vara rimligt att avvakta med dos 2. Rådgör med din vårdcentral.

Det finns ännu ingen rekommendation om vaccination av personer med långvariga symtom på covid-19. Din behandlande läkare behöver därför göra en individuell bedömning om du ska vaccinera dig mot covid-19 eller inte.
Även om du får dialysbehandling eller är benmärgs- eller organtransplanterad rekommenderas du att vaccinera dig. Du kommer att få ett så kallat mRNA-vaccin, det vill säga ett vaccin från Moderna eller Pfizer, enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Får du dialysbehandling kan vaccination ske på specialistmottagning. Är du transplanterad bokar du tid via din vårdcentral. Även dina hushållskontakter kan nu boka tid för vaccination, via sin vårdcentral.

Du kan läsa mer om vaccin mot covid-19 på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Om du tycker att det är obehagligt med eller är rädd för sprutor, kan du berätta det för den vaccinerande sjuksköterskan på vaccinationsmottagningen. Personalen där är erfarna och vana att bemöta och stötta oroliga människor.

Egen stödperson

Om du är så pass rädd för sprutor att du känner att du behöver ha med dig en närstående som stöd går det givetvis också bra. Du behöver då uppge i telefonbokningen när du bokar din tid för vaccination att du önskar ha med dig en stödperson. Har du redan bokat tid men ännu inte uppgett att du önskar ha med dig en stödperson, kan du skicka epost till covidvaccin@gotland.se så ser vi till att föra in informationen om stödperson i din bokning. Dit kan du också skicka epost om du har bokat din vaccinationstid via appen Alltid Öppet. Det går inte att uppge önskemålet om stödperson i själva bokningen i appen.

Bedövningsplåster

Vid vaccination mot covid-19 går det bra att använda ett bedövningsplåster, ett så kallat emlaplåster, inför vaccinationen. Vid vissa vaccinationer rekommenderas inte att använda bedövningsplåster, men vid vaccination mot covid-19 går det bra.

Fobi mot sprutor

Lider du av sprutfobi, eller är så pass rädd för sprutor att upplever att du inte klarar av att vaccinera dig mot covid-19, kontakta din vårdcentral. Där kan du få hjälp att utreda och eventuellt diagnostisera din fobi. Du kan också få hjälp med exempelvis KBT-behandling (kognitiv beteendeterapi).

Ja, du kan vaccineras mot covid-19. Om du har haft blodpropp av något slag, tar blodförtunnande medicin eller en medicin för att förebygga blodproppar, kan du vaccineras med samtliga godkända vaccin mot covid-19.

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har gjort en särskild utredning av Astra Zenecas vaccin och konstaterat att det inte finns någon ökad förekomst av blodproppar bland de som har vaccinerats med det.

Läs mer om Astra Zenecas vaccin

Vaccination mot covid-19 rekommenderas av Folkhälsomyndigheten för gravida efter graviditetsvecka 12.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten

För gravida som även tillhör en medicinsk riskgrupp kan vaccination ges innan vecka 12. Om den gravida är yngre än 18 år görs särskild bedömning inför vaccination.

Om den gravida har en sjukdom eller ett tillstånd som kan innebära en ökad risk för svår sjukdom rekommenderas vaccination i fas 3. Tillstånd som inkluderas i fas 3 är:
• Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och högt blodtryck.
• Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
• Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad förmåga att hosta.
• Kronisk lever- eller njursvikt.
• Diabetes typ 1 och typ 2.
• Tillstånd som innebär påverkan på immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Graviditet hos kvinnor som är över 35 år eller har ett BMI över 30 bedöms alltid som en riskgraviditet och de bör därför också erbjudas vaccination mot covid-19 i fas 3.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten

Amning utgör inget hinder för vaccination. Det är ännu okänt om vaccinerna går ut i bröstmjölk, men det finns ingen anledning att tro att vaccinet skulle ge några biverkningar hos barnet som ammas.

Om du tillhör en viss patientgrupp med ett kraftigt nedsatt immunförsvar kan du vara aktuell för en extra dos vaccin mot covid-19. Efter en individuell bedömning kan din behandlande läkare ordinera en extra dos för att öka skyddet mot allvarlig sjukdom i covid-19.

Rekommendationen gäller personer som är 18 år och äldre, från och med 1 september 2021.

Läs mer om vilka patientgrupper det gäller

Hur går det till att vaccinera sig?

Enligt Folkhälsomyndighetens prioritering ska personer som har störst risk för svår sjukdom i covid-19 erbjudas vaccin först , där den tydligaste riskfaktorn är hög ålder.

Boka tid för vaccination genom att ringa 0498-269800. Dos 3 kan också bokas via den digitala bokningen, i appen Alltid öppet (endast för folkbokförda på Gotland). gotland.se/digitalbokning

För att kunna säkerställa att rätt vaccin finns tillgängligt när du enligt tidsintervallet bör få dos 2 uppmanar vi dig att planera för att få båda doserna i samma region.

Vaccinationen är frivillig och Region Gotland tar aldrig betalt för bokning eller vaccination.

Det är viktigt att du har en id-handling eller får ett tillfälligt nummer vid vaccinationen så att sjukvårdspersonalen kan anteckna vilket vaccin du får, om du har några symptom och om du får några mediciner.

Om du inte har någon id-handling, personnummer eller samordningsnummer kan du ändå vaccinera dig. Du kan beställa ett tillfälligt nummer av sjukvården som du behöver spara tills att du fått andra dosen vaccin. Om du har ett tillfälligt nummer sedan tidigare kan du använda det. Numret används bara i sjukvården och kan inte användas eller spåras av någon annan myndighet. För att boka ett reservnummer kontakta valfri vårdcentral. Du måste kunna legitimera dig med pass fysiskt på plats för att få tillgång till numret.

Du som långtidsvistas på Gotland är välkommen att vaccinera dig här. Vill du vaccinera dig på Gotland, är det viktigt att du kan vara på plats för både dos 1 och dos 2. Det är för att kunna säkerställa att rätt vaccin finns på plats när du ska få din andra dos. Intervallet mellan doserna för de vaccin vi har godkända idag är 6-12 veckor.
Läs mer - Du som besöker Gotland

Du som långtidsvistas på Gotland och är utländsk medborgare utan svenskt personnummer kan beställa ett tillfälligt nummer från sjukvården för att kunna boka tid för vaccination. Kontakta och besök valfri vårdcentral med ID/pass för att få ett reservnummer. Region Gotlands växel kan hjälpa dig att bli kopplad till närmaste vårdcentral 0498-269000.

Här finns mer information om hur du bokar tid för vaccination www.gotland.se/covidvaccin

Om du väljer att ta dos 1 i annan region kan du inte vara säker på att få en dos 2 på Gotland. Vi kan då varken garantera att vi har rätt vaccin på plats eller att du får vaccinet med rätt intervall.

Det spelar mindre roll var du vaccinerar dig, men se till att du tar båda doserna på samma ort, då hjälper du till och underlättar vaccinationsarbetet för alla.

Personer som studerar på Gotland under hösten kommer i mån av tillgång på vacciner få möjligt att ta sin andra dos på Gotland.

Personer med hemtjänst, hemsjukvård och vuxna personer i samma hushåll får denna information:

  • Vaccinationen ges vid en vårdcentral eller i annan anvisad lokal. Du kommer att meddelas platsen i samband att du bokar tid. Du får även boka tid för andra vuxna som bor i ditt hushåll.
  • Med det brev du får hem följer två hälsodeklarationer, en till dig och en till någon du bor med. Besvara gärna frågorna i hälsodeklarationen innan du ringer din vårdcentral. Ta med den ifyllda hälsodeklarationen när du ska vaccinera dig.
  • När det gäller patienter inom hemsjukvården: I de fall det på grund av sjukdom inte är möjligt att ta sig till vårdcentral kommer vaccination att ges i hemmet. Beslut om hemvaccination tas av hemsjuksköterska i samråd med ansvarig läkare.
Att ta sig till vårdcentralen: Har du som anhörig möjlighet att hjälpa till med skjuts till och från vaccinationen är vi tacksamma. Du som har hemtjänst kan också resa kostnadsfritt med sjukresa till och från vårdcentralen när du ska vaccineras. Boka din resa via beställningscentralen, telefon 0200-26 06 60.

Har det gått 14 dagar efter dos 1 och du inte har fått besked om tid för dos 2, behöver vi veta det. Ring då tidsbokningen på telefon 0498-26 98 00 så reder vi ut det.

Har du fler tider för dos 2 bokade i appen Alltid öppet, kontakta tidsbokningen på telefon 0498-26 98 00.

Läs mer

Alla som vaccineras mot covid-19 får ett vaccinationskort med sig hem där det framgår vilken dag du fick dos 1 och med vilken vaccinsort. Vaccinationskortet är för ditt egna kom ihåg och kan inte användas som ett intyg. Uppgifterna registreras även i din journal via Vårdguiden 1177.

Eu har gemensamt tagit fram ett vaccinintyg som framförallt ska underlätta vid resor inom Europa under pandemin. E-hälsomyndigheten ansvarar för den kostnadsfria e-tjänsten Covidbevis och utfärdar bevisen från och med den 1 juli. I Sverige heter det Covidbevis och i EU används namnet covidintyg (EU Digital COVID Certificate).

Läs mer om vaccinationsintyget på E-hälsomyndigheten

Det finns tre olika slags covidbevis som kan användas vid resor

Vid vaccination dokumenteras vaccinationen i journalsystem, detta är hälso- och sjukvården skyldiga att göra. Från journalen överförs automatiskt information till nationella vaccinationsregistret, från 1 januari 2021 är det lagstadgat att alla pandemivaccinationer ska registreras i nationella vaccinationsregistret.

I vaccinationsregistret lagras information om vem som har vaccinerats, var vaccinationen har ägt rum, vilket vaccin som har använts och om det är dos 1 eller dos 2 som har getts. Detta görs för att kunna följa upp vaccinationerna.

Uppgifterna skyddas av absolut sekretess.

När du är vaccinerad

Vanliga biverkningar vid vaccin mot covid-19 är ömhet i armen vid stickstället, trötthet, feber, frossa, muskel- och ledvärk samt huvudvärk. Dessa symtom bör gå över på ett par dagar och är en naturlig reaktion från kroppens immunförsvar. Om du fått biverkningar efter första dosen är det ingen fara att ta den andra dosen vaccin.

Upplever du symtom, utöver dessa, som du tror kan vara en biverkning av vaccinet kan du anmäla detta på Läkemedelsverkets hemsida. Du behöver inte kontakta vården innan du anmäler en biverkan.

Självklart ska du alltid kontakta vården om du har behov. Är ditt tillstånd akut, ring 112.

Läs mer om biverkningar

Du kan anmäla biverkan av vaccin mot covid-19 här.

Du kan bli sjuk men mycket sannolikt med lindrigare symtom. Inget vaccin kan lova hundra procent skydd. Skyddet kan också variera individuellt även om vi vet att de här vaccinerna ger god skyddseffekt i befolkningen.

Folkhälsomyndigheten följer noga upp effekten av vaccinerna och rekommenderar påfyllnadsdoser i grupper där skyddet börjar avta.

Läs mer om påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19

Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd mot sjukdom eller smitta. Därför kan några få som är vaccinerade mot covid-19 bli infekterade med coronaviruset och smitta andra. Det är därför viktigt att följa de rekommendationer som finns för att undvika att smitta andra, till exempel att stanna hemma om du är sjuk.

Läs mer om rekommendationer till dig som är vaccinerad

Du som är vaccinerad ska fortsätta vara hemma om du känner dig sjuk och har luftvägssymtom. En av biverkningar efter covid-vaccination är feber, men den är då övergående (det vill säga max 1-2 dyg). Får du ihållande symtom ska du testa dig genom att göra ett PCR-test.

Läs mer om provtagning av covid-19

Du har ett eget ansvar för att förhindra spridning av covid-19. Stanna hemma om du får symtom på luftvägsinfektion och testa dig. Det gäller även om du är vaccinerad mot covid-19.

Läs mer om vad som gäller för dig som är vaccinerad.

Du har ett personligt ansvar att resa så smittsäkert som möjligt, dvs. att du gör det du kan för att inte bli smittad eller smitta andra. Undersök på förhand vilka regler och rekommendationer som gäller på ditt resmål.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida.

Eu har gemensamt tagit fram ett vaccinintyg som framförallt ska underlätta vid resor inom Europa under pandemin. E-hälsomyndigheten ansvarar för den kostnadsfria e-tjänsten Covidbevis och utfärdar bevisen från och med den 1 juli. I Sverige heter det Covidbevis och i EU används namnet covidintyg (EU Digital COVID Certificate).

Läs mer om vaccinationsintyget på E-hälsomyndigheten

Det finns tre olika slags covidbevis som kan användas vid resor

Får du symtom som kan vara covid-19 kan du alltid ta ett så kallat PCR-prov. Vaccinet i sig själv kan inte ge positivt covid-svar, varken vid PCR-prov eller antigen-test.

Läs mer om hur du bokar tid för provtagning av covid-19.

Det är skillnad på de antikroppar som utvecklas efter covid-19 och efter en vaccination mot covid-19. Många antikroppstest visar bara om du har antikroppar efter sjukdomen, inte efter vaccinationen. Det gör att testerna blir missvisande.

Du kan inte på egen hand boka antikroppstestning. Det utförs endast om läkare har ordinerat det.

Nej. Kunskap saknas ännu om hur länge skyddet mot en ny infektion håller i sig efter att man varit sjuk i covid-19. Därför kan ett antikroppstest inte ersätta en vaccination. Vaccinerna mot covid-19 ger ett gott skydd mot svår covid-19. Du får ett bra skydd efter en dos och ett långvarigt skydd efter två doser.

Du kan inte på egen hand boka antikroppstestning. Det utförs endast om läkare har ordinerat det.

Du bör vänta minst 7 dagar med att ge blod efter vaccinationstillfället. Ibland kan vaccineringen ge biverkningar som t.ex. feber några dagar efter vaccinationen. Du ska vara fullt frisk minst 14 dagar innan blodgivning.

Läs mer på frågor och svar om blodgivning

Vill du veta mer om vaccination?

Innan du mejlar din fråga vill vi be dig att leta efter svaret på vår hemsida eller på hemsidor vi hänvisar till. Det är ett hårt tryck på vaccinsamordningen och vi kan till exempel inte svara på individuella, medicinska frågor - dessa hänvisas till behandlande läkare eller vårdcentral.

Om du inte hittar svar på din fråga på vår hemsida är du välkommen att mejla till: covidvaccin@gotland.se.

Folkhälsomyndigheten har utförlig information om vaccination mot covid-19 och om vilka vaccin som finns tillgängliga.